Inbjudan till presskonferens om grön pendling

Volvo IT inbjuder härmed massmedierna till presskonferens onsdagen den 27 maj för att presentera resultaten från projektet ”Grön Pendling”. Projektet, som genomförts i samarbete med bland andra Göteborgs Stad, syftade till att mäta tid, effektivitet och miljöpåverkan kring pendlingsresor. I projektet deltog en grupp anställda inom Volvokoncernen i Göteborg. Med hjälp av ett hjälpmedel i mobiltelefonen lyckades de ändra sitt resande till och från arbetet och avsevärt reducera sina koldioxidutsläpp.
telephone_4_142x88.jpg

Datum:    27 maj
Tid:         kl 12.15
Plats:       Svenska Mässan, Göteborg, Logistik & Transport
               Volvo, Monter C03:42

Vid presskonferensen deltar Göteborgs Stads Trafikdirektör, Lars-Bertil Ekman och Niklas Gustavsson, Direktör Miljö- och samhällsfrågor på AB Volvo, samt projektledaren Kerstin Hanson på Volvo IT. Ni får även träffa två deltagare som delar med sig av sina erfarenheter.

Välkommen!

2009-05-25

För anmälan samt ytterligare information, kontakta Jan Strandhede, 031-323 37 15.