Hybridfordonen från Volvokoncernen överträffar förväntningarna

Volvokoncernens egenutvecklade plattform för hybriddrift av tunga fordon har installerats i ett flertal olika fordonstyper och sedan i våras rullar koncernens bussar i trafik i Göteborg och från och med nästa vecka också i London. Erfarenheterna av koncernens parallellhybridteknik så här långt visar på väldigt god bränslebesparing.
volvo_hybrid_bus_142x88.jpg

”Vi visste att tekniken hade potential men faktum är att de fordon som vi satt i trafik överträffat våra förväntningar med råge”, säger Anders Kellström, produktplaneringssansvarig för hybridfordon inom Volvo Powertrain.

Volvokoncernen har sedan 1980-talet provat olika typer av hybridlösningar och i mars 2006 premiärvisades världens första kommersiellt gångbara hybridlösning för tunga fordon. Volvokoncernens lösning bygger på ett koncept som sammanfattats i begreppet I-SAM – Integrated Starter, Alternator Motor (integrerad startmotor, generator och motor). I den här lösningen arbetar en elmotor och en dieselmotor parallellt vilket innebär att de båda motorerna kan utnyttjas inom de områden där de är effektivast. Det här för med sig en högre kapacitet jämfört med seriehybrider, men också minskad bränsleförbrukning och förbättrad körbarhet – samtidigt.

I dagsläget har Volvokoncernen utvecklat ett tjugotal olika hybridfordon med koncernens hybridlösning, däribland hjullastare, bussar och sopbilar. I april var det världspremiär för stadsbussen Volvo 7700 Hybrid när den sattes i trafik med passagerare i Göteborg i ett fälttest. Tack vare hybridtekniken nås en energibesparing per passagerare med upp till 50-75 % jämfört med om de hade kört bil.

Det faktum att Volvokoncernens hybridteknologi bygger på en plattformslösning innebär goda marknadsmässiga förutsättningar. Lösningen kan användas till många olika av koncernens produkter och applikationer vilket minskar produktionskostnaderna och underlättar volymtillverkning. Hybridteknologin är en av de mest lovande och konkurrenskraftiga teknologierna för kommersiella fordon och högt prioriterad inom Volvokoncernen. Trots det tuffa marknadsläget fortsätter koncernen sin satsning på hybridteknologi för de olika produktslagen inom koncernen. Hybridteknologin, med sin stora potential för bränslebesparing, innebär sänkta kostnader och ökad lönsamhet för våra kunder och ger samtidigt stora miljömässiga fördelar inte minst när det gäller utsläpp av klimatpåverkande koldioxid. Tidigare gjorda beräkningar visar på bränslebesparingar på 20-30 % för lastbilar, upp till 30 % för bussar och 10 % för hjullastare.

Läs mer om Hybridteknik på volvokoncernen.se

2009-05-26

För ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 21 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 22 KB