Grönare pendling på Volvo med CO2-räknare

En grupp anställda inom Volvokoncernen i Göteborg har deltagit i ett projekt där en personlig CO2-stegräknare hållit koll på vad deras pendlande till jobbet kostar i form av koldioxidutsläpp. Resorna registrerades med hjälp av ett program i mobiltelefonen och ett koncept som utvecklats av Volvo IT. Genom att ändra sitt beteende lyckades gruppen minska sin miljöpåverkan med över 30%.
GreenCommuting_142x88.jpg

Med sitt vanliga resande som utgångspunkt satte deltagarna upp ett mål för att reducera sin miljöpåverkan. Många valde att ta buss eller cykla istället för bil. De som ställde den egna bilen hemma kunde göra sina tjänsteresor under arbetstid med miljöbilar från en bilpool.

Alla resor registrerades med hjälp av mobilen och via denna fick de sedan svar på hur mycket de lyckats minska sina koldioxidutsläpp.

”Vårt  projekt visar hur Grön IT kan tydliggöra hur man själv bidrar till klimathotet och på så vis öka motivationen att ändra sitt beteende och bidra till en bättre miljö”, säger Kerstin Hanson på Volvo IT som utvecklat prototypen.

Prototyparbetet, som genomförts i samarbete med bland andra Göteborgs Stad, syftade till att mäta tid, effektivitet och miljöpåverkan kring pendlingsresor. 

”Ett ökat samarbete mellan industri och samhälle är nödvändigt för att möta de miljömässiga utmaningar vi står inför”, säger Niklas Gustavsson, Direktör Miljö- och samhällsfrågor på AB Volvo.

Utöver de rena miljövinsterna finns en stor potential i att öka effektiviteten i det befintliga vägnätet.

”Kan denna typ av IT-baserat system öka motivationen att använda alternativa transportmedel, minskar vi även belastningen på våra vägar. Det betyder att yrkestrafiken och de som måste ta bilen kommer fram smidigare”, fortsätter Niklas Gustavsson.

Flera miljöproblem är globala och trafikinfarkter vid rusningstid drabbar de flesta storstäder i världen. Därmed finns en spännande affärsmöjlighet i att gå från prototyp till färdigt erbjudande.

”Vi analyserar nu resultaten och de ser lovande ut. Flera deltagare kommer att fortsätta pendla med buss, då de upptäckt hur smidigt det fungerar”, avslutar Kerstin Hanson.

Fakta om tekniken:

Via mobilen kom man i kontakt med en hemsida där registeringen skedde. Miljöpåverkan beräknades utifrån avstånd och typ av transportmedel. Via mobilen kunde man även köpa färdbiljett till allmänna kommunikationer samt boka och låsa upp miljöbilen.

Pressbilder finns att ladda ner från http://imagegallery.volvogroup.volvo.se/.

2009-05-27

För mer information, vänligen kontakta Jan Strandhede, pressansvarig, Volvo IT, tel 031-323 37 15.

Download