Volvo Penta levererar IPS-enhet nr 10.000

Det skulle bli en revolution för båtlivet. Och blev det också. Volvo Penta har i vår levererat den 10.000:e enheten av IPS-systemet sedan starten 2005.

Introduktionen av Volvo Penta IPS (Inboard Performance System) - världens första s.k. pod-system – innebar en fundamental förändring av båtindustrin.

Med unika tekniska lösningar åstadkom Volvo Penta ett drivsystem som skapade helt nya förutsättningar för båtar som dittills utrustats med traditionell rak axel.

Nyckeln till framgången är de framåtriktade propellrarna och de individuellt styrbara drivenheterna. Med dessa, och systemets övriga fördelar, får båten överlägsen effektivitet och förbättrade egenskaper inom i stort sett alla områden; bränsleförbrukning, prestanda, komfort, ombordutrymme, manöverbarhet och installation. Och med joysticken, som avsevärt förenklar manövrering av båten vid tilläggning, har båtlivet gjorts tillgängligt för helt nya kundgrupper.

De flesta av världens ledande båtbyggare tog snabbt till sig det nya drivsystemet och idag finns IPS i fler än 250 olika båtmodeller från båtbyggare över hela världen.

Inom många segment har den traditionella raka axeln helt ersatts av IPS. Och i vår har Volvo Penta levererat det 10.000:e IPS-systemet sedan starten 2005.

– Det är mer än de mest optimistiska kalkylerna vi hade vid introduktionen. Men fördelarna med det nya systemet, inte minst de miljömässiga, är överväldigande och det har branschen snabbt insett, säger Volvo Pentas VD Göran Gummeson.

Precis som när det gäller Volvo Pentas övriga världsunika innovationer i marinindustrin, exempelvis Aquamaticdrevet och de motroterande propellrarna Duoprop, så har andra tillverkare följt efter Volvo Penta genom att lansera liknande system som IPS - dock med lägre effektivitet.

– När vi introducerade IPS-systemet så gjorde vi bedömningen att vi hade skaffat oss ett försprång på minst fem år gentemot konkurrenterna. Den faktiska marknadsutvecklingen hittills visar att den bedömningen troligen stämmer ganska väl, säger Göran Gummeson.

Volvo Penta har fortsatt att vidareutveckla IPS-konceptet och i år presenteras en ny och kraftfullare drivenhet kopplad till Volvos 11-liters dieselmotor, vilket gör att allt fler och allt större båtar nu får tillgång till IPS-systemets fördelar.

IPS lanserades från början som en dubbelinstallation, dvs med två drivsystem i varje båt. Men ganska snart visade det sig att systemets stora flexibilitet möjliggör multi-installationer (tre och fyra system), vilket i sin tur innebär att Volvo Penta idag kan erbjuda IPS-systemet i båtar från cirka 40 fot till uppemot 100 fot.

2009-05-28

För mer information, kontakta: Ann-Charlotte Emegård, AB Volvo Penta, Tel: +46 31 3234219,
E-post:
ann-charlotte.emegard@volvo.com