Medlemmarna i UAW godkänner nytt avtal med Mack Trucks

Medlemmarna i fackföreningen United Auto Workers har godkänt det nya 40-månaders ramavtalet med Volvokoncernens dotterbolag Mack Trucks. Avtalet inkluderar etableringen av en oberoende stiftelse som helt eliminerar Macks åtaganden gällande sjukvård för pensionerade medarbetare. Som tidigare annonserats kommer detta att ha en negativ inverkan på Volvokoncernens rörelseresultat med cirka 110 miljoner dollar under andra kvartalet 2009 och en negativ påverkan på nettoskuldsättningen med samma belopp.
Stiftelsen måste godkännas av domstolen U.S. District Court for the Eastern District of Pennsylvania, vilket kan ta upp till tolv månader. Därefter kommer stiftelsen att permanent överta hela skyldigheten att tillhandahålla sjukvårdsförmåner för nuvarande UAW-anslutna som pensionerats från Mack, för deras efterlevande partners och familjemedlemmar vilkas försörjning de ansvarar för samt för framtida UAW-anslutna pensionärer.

2009-05-31

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49