Snabb minskning av koldioxidutsläppen från Volvo Lastvagnars egna transporter

Volvo Lastvagnar har under två år minskat CO2-utsläppen från transporterna till och från företagets fabriker i Europa. Miljöprojektet initierades av Volvo Lastvagnars VD Staffan Jufors och har drivits i samarbete med Volvo Logistics. ”Målet är att få ner CO2-utsläppen med 20 procent till 2010. Resultatet hittills är en bra början. Nu intensifierar vi arbetet för att nå ända fram”, säger Volvo Logistics VD Åke Niklasson.

Det var engagemanget i samarbetsprojektet Klimatneutrala Godstransporter (KNEG) som fungerade som inspirationskälla för Volvo Lastvagnars VD Staffan Jufors när han utmanade Volvo Lastvagnars transportörer i slutet av 2006.

”Utmaningen antogs villigt både inom och utanför Volvo Logistics. Vi och våra transportpartners har tagit oss an projektet med stor entusiasm. Det är mycket stimulerande att jobba mot tydliga miljömål”, säger Åke Niklasson.

Under projektet första år reducerades CO2-utstläppen från fabrikstransporterna med fyra procent.

Förbättringar på många områden
Jakten på koldioxidutsläppen har skett på en rad områden:

  • Förarträning i bränslesnålare körteknik.
  • Ökad låginblandning av biobränslen.
  • Samlastning och nya förpackningar för ökad fyllnadsgrad.
  • Ökat samspel mellan land- och sjötransporter, inklusive nya fartyg.
  • Bränslesnålare fordon och en snabbare föryngring av fordonsparken.
  • Ökad användning av modulsystemet EMS med 25,25m långa fordonskombinationer.

Bättre miljö och effektivare transporter
”Både vi och våra transportpartners har “dammsugit” verksamheten för att hitta nya, potentiella förbättringsområden. I flera fall ger miljöåtgärderna dessutom ökad transporteffektivitet och lägre kostnader. Det är naturligtvis en mycket positiv sidoeffekt”, säger Åke Niklasson.

Den 29 maj 2009

För ytterligare information, kontakta: 
Lars Mårtensson, Miljöchef, Volvo Lastvagnar
tel: +46 31 322 65 27, e-mail:
lars.martensson@volvo.com

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 31 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 31 KB