Optimistisk inför jordens framtid

– Hela världen hoppas nu på att fordonsindustrin kan utveckla sätt att transportera människor och gods utan att släppa ut så mycket koldioxid. Det säger Susan Solomon mottagare av Volvos miljöpris 2009.
VEP2009_johansson_salomon_142x88.jpg

Susan Solomon, en av världens ledande atmosfärsforskare, har mottagit Volvos miljöpris 2009 för sin forskning om atmosfären.

Susan Solomon var bara 30 år när hon 1986 ledde sin första expedition till Antarktis för att utforska ozonhålet. Då hade hon sedan tidigare en teori om vilka kemiska reaktioner som gjorde att ozonskitet blev så mycket tunnare just där.

– När jag sedan ledde expeditionen till Antarktis kunde jag se att min teori stämde och att det gick till precis som jag sagt. Det var en fantastisk tid för mig, berättar hon.

Susan Solomons upptäcks ledde till att klorflourkarboner, i vardagligt tal kallat freoner, inte längre tillverkas eller används, och hennes insatser bidrog till ett internationellt avtal för att skydda ozonskiktet. I dag ägnar hon en stor del av sin forskning åt klimatförändringarna, och ser dem som det största hotet mot vår planet.

– Om vi fortsätter att släppa ut koldioxid i samma takt om vi har gjort kommer medeltemperaturen år 2100 att vara 5-7 grader Celsius varmare än idag. Det är lätt att föreställa sig vilka enorma förändringar det skulle få för djur, växter och människor. Skidåkning kommer att bli något vi ser på som en aktivitet man ägnade sig åt förr i tiden, säger Susan Solomon.

Vad tycker du att ett företag som Volvokoncernen kan göra?
– Mellan 10 och 35 procent av koldioxidutsläppen i ett land kommer från fordonstrafik och emissionskraven i många länder, bland annat mitt hemland USA, måste bli hårdare. Så fordonstillverkare kommer att spela en stor roll eftersom vi behöver ny teknologi för att lösa det här problemet. Jag tror att hela världen just nu ser till fordonstillverkarna för att ta fram de nya teknologier vi behöver. Förnyelsebara bränslen, som biodiesel, är ett sätt att sänka koldioxidutsläppen.

Är du optimistisk inför framtiden?
– Ja, det är jag faktiskt. Människor har börjat förstå problemet med klimatförändringar de senaste åren på ett sätt som jag tycker är väldigt inspirerande. Så nu är det upp till industrin att utveckla nya lösningar och upp till beslutsfattarna i samhället att hjälpa till med de investeringar som behövs, säger Susan Solomon.

Läs mer om Volvokoncernens initiativ för att minska CO2-utläppen på Volvokoncernen.se.

Ladda ner högupplösta bilder.