Lastbilsleveranser i oktober 2009

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under oktober till 13 050 fordon. Detta var en minskning med 41% jämfört med motsvarande period förra året. För majoriteten av lastbilsverksamheterna noterades däremot en ökning av antalet leveranser i oktober, jämfört med september i år. Totalt för koncernen var ökningen 12% jämfört med september i år.
truck_deliveries_142x88.jpg

Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, Nissan Diesel och Eicher).


Leveranser

Oktober

Förändr

Ackumulerat under året

Förändr

Volvokoncernen

2009

2008

 

2009

2008

 

Europa

4 984

10 074

-51%

40 612

107 076

-62%

    Västra Europa

4 430

8 168

-46%

36 698

83 208

-56%

    Östra Europa

554

1 906

-71%

3 914

23 868

-84%

Nordamerika

1 755

2 443

-28%

13 692

24 954

-45%

Sydamerika

1 397

1 918

-27%

9 624

15 261

-37%

Asien

3 721

5 733

-35%

27 372

49 822

-45%

    Mellanöstern

579

1 925

-70%

4 627

13 956

-67%

    Övriga Asien

3 142

3 808

-17%

22 745

35 866

-37%

Övriga marknader

1 193

1 874

-36%

11 263

16 551

-32%

Totalt Volvokoncernen

13 050

22 042

-41%

102 563

213 664

-52%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

2 674

2 824

-5%

19 419

35 826

-46%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

2 163

2 878

-25%

16 909

26 768

-37%

Tunga lastbilar (>16t)

8 214

16 339

-50%

66 235

151 070

-56%

Total Volvo Group

13 050

22 042

-41%

102 563

213 664

-52%
För komplett version av rapporten se bilaga nedan eller besök Lastbilsleveranser på volvokoncernen.se >>

2009-11-18

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49
Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, tel 031-66 11 91
John Hartwell, Volvo Group North America, tel +1 212 418 7432

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 38 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 38 KB