Mack och Volvos motorer först att godkännas i enlighet med avgaskraven EPA 2010

Volvokoncernens båda amerikanska lastvagnsbolag Volvo Trucks North America och Mack Trucks har som första tillverkare fått sina 11- och 13-litersmotorer godkända i enlighet med avgaskraven EPA 2010 som träder i kraft i januari 2010. Kraven i EPA 2010 är de tuffaste i världen och innebär i det närmaste obefintliga utsläpp av kväve och partiklar.
D11_142x88.jpg

Godkännandet har utfärdats av den amerikanska miljöskyddsmyndigheten Environmental Protection Agency, EPA, och av delstaten Kaliforniens luftskyddsmyndighet, California Air Resources Board, CARB. Motorerna har godkänts utan användande av så kallade utsläppskrediter, något motortillverkare som inte klarar kraven fullt ut kan använda för att ändå tillmötesgå bestämmelserna i den nya lagstiftningen. 

”Det här är ännu ett bevis för den stora tekniska kompetens som finns hos våra ingenjörer på båda sidor Atlanten”, säger Volvokoncernens tekniske direktör Peter Karlsten.

Både Volvo Trucks och Mack använder sig av katalytisk efterbehandling, eller selective catalytic reduction, SCR, för att klara kvävenivåerna. SCR är en teknologi som används med stor framgång på europeiska lastbilar och som dessutom ger lägre bränsleförbrukning och därmed också lägre utsläpp av klimatpåverkande koldioxid.

2009-11-19

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27

Download

091119_VolvoGroup_EPA10_s.pdf Format PDF Size 14 KB