Volvokoncernen visade ITS för Infrastrukturminister

Sveriges infrastrukturminister Åsa Torstensson besökte på tisdagen Frihamnspiren i Göteborg, där Volvokoncernen presenterade den senaste tekniken inom områdena intelligenta transportsystem (ITS) och miljövänliga vägtransporter.

”Volvo har som utvecklare en möjlighet att ligga i framkanten inom intelligent teknik, vilket har oerhört stor betydelse. Det är också viktigt att kunna referera till Volvo vid diskussioner kring just trafiksäkerhet och tekniska lösningar”, säger Åsa Torstensson.

Besöket var en del av EU-toppmötet Future road transport – safe and clean, som pågår i Göteborg den 26-27 oktober. Presentationerna vid Frihamnspiren byggde till stor del på den teknik som Volvokoncernen nyligen visade upp på den stora internationella transportkongressen ITS i Stockholm.

”Tekniken finns och det är viktigt att samarbeta med oss politiker för att kunna skapa styrsystem och regler för ökad trafiksäkerhet och även effektivare godsflöden med tanke på miljön. När vi i Sverige har en fordonsindustri som går före och samtidigt är stora inom exportindustrin har det en mycket stor betydelse. När det gäller samarbetet inom EU om olika transportlösningar är det en pågående process och vi är inte i mål ännu. Sverige har dock i egenskap av ordförandeland nu en stor möjlighet att driva dessa frågor inom EU”, säger Åsa Torstensson.

Volvo Technology demonstrerade teknik utvecklad i de EU-finansierade projekten CVIS och SafeSpot. Tekniken, Cooperative Systems, består av applikationer som bland annat baseras på kommunikation mellan fordon och som ger ökad trafiksäkerhet, förbättrad transporteffektivitet och minskad miljöpåverkan.

Volvokoncernen visade även upp en lastbil som drivs av biobränslet DME, vilket är ett stort steg mot koldioxidneutrala transporter, och en säkerhetslastbil som ger föraren kontinuerlig information för att förbättra säkerheten och minska bränsleförbrukningen. Volvokoncernen demonstrerade också en hybridbuss som minskar bränsleförbrukningen och utsläppen av kväveoxider med 35 % respektive 50 %.

”Volvo Lastvagnar är liksom Renault Trucks och även Mack mycket långt framme när det gäller avancerad teknik och har en god närvaro inom detta område. Lastbilsindustrin inom EU har mycket gemensamt och arbetar i många fall mot samma mål, bland annat när det gäller att minska utsläppen av koldioxid. Det var intressant att få se Volvos hybridbuss som har en stor potential med sin hybridteknik”, säger Jean-Pierre Medevielle, Deputy General Director vid INRETS, French national institute for transport and safety research.

Volvokoncernen deltar i toppmötet i form av Volvo Bussars vd Håkan Karlsson och Jan-Eric Sundgren, medlem av Volvos koncernledning med ansvar för omvärlds- och miljöfrågor. Mötets syfte är att göra vägtransporterna säkrare och miljövänligare genom att öka användningen av såväl ny som redan etablerad teknik, vilket ska åstadkommas genom bland annat bättre samarbete mellan myndigheter, näringsliv och forskning.

Presentationerna på Frihamnspiren upprepas den 28 oktober, då västsvenska beslutsfattare är specialinbjudna till en dag om miljö- och säkerhetsutveckling inom fordonsindustrin.

Läs mer om den teknik som Volvokoncernen presenterade på ITS-kongressen samt Volvos roll i BioDME-projektet.