Volvo Lastvagnar visar framtidens fordon på ITS i Stockholm

Volvo Lastvagnar visar upp flera spännande framtidsprojekt på ITS, världskongressen för intelligenta transportsystem och transporttjänster i Stockholm den 21-25 september. Företaget presenterar bland annat "tänkande" lastbilar som själva sköter en del av den rutinmässiga körningen, kommunicerar med andra fordon i trafiken och vid behov griper in automatiskt i kritiska lägen.
44_HAVEIT-142x88.jpg

 – På sikt är det fullt realistiskt att ha en nollvision när det gäller olyckor där lastbilar är inblandade. Vi kommer att visa morgondagens säkerhetslösningar, bland annat en helt ny generation av förarassisterande system. De bygger på en dialog mellan förare, system och den omgivande trafikmiljön, vilket innebär att fordonet blir mer eller mindre automatiserat beroende på omständigheterna, säger Carl Johan Almqvist, trafik- och produktsäkerhetschef vid Volvo Lastvagnar. – Men även när vi närmar oss nollvisionen kan tekniken aldrig ta över hela ansvaret för körningen. Den rollen är och förblir den yrkeskunnige förarens uppgift.

Automatiskt förarstöd
I Volvos monter presenteras företagets senaste tekniklösningar inom aktiv säkerhet i form av en konceptlastbil och en körsimulator. Simulatorn demonstrerar Automated Queue Assistance, en funktion som gör att fordonet gasar och bromsar automatiskt vid låga hastigheter, till exempel i kösituationer.

I montern visar Volvo Lastvagnar också en lastbil som är en del av EU-projektet Highly Automated Vehicles for Intelligent Transport (HAVEit). Det är en storsatsning på smarta framtidsfordon med avancerade förarassisterande system. HAVEit-lastbilarna innehåller bland annat E-horizon, som via en koppling till kartdatabaser ger föraren information om backar, kurvor och korsningar längre fram längs vägen. Drivlinan anpassas så att körningen blir så effektiv och bränslesnål som möjligt.

Fordon som pratar med varandra
På en provbana utanför mässan kan besökarna prova att köra lastbilar från det internationella projektet Safespot, som undersöker hur framtidens person- och lastbilar kan kommunicera med varandra och med infrastrukturen. Safespot-projektet har definierat och testat olika tillämpningar som i första hand utgår ifrån ett fordon, exempelvis säkerhet i korsningar, varning för frontalkrock, dåligt väglag och upptäckt av cyklister och gångtrafikanter.

På provbanan finns också lastbilar från forskningsprojektet CVIS (Cooperative Vehicle Infrastructure Systems) som innehåller infrastrukturbaserade tillämpningar. De omfattar hastighetsvarning, varning om inträffade olyckor och skapande av säkerhetsmarginaler för utryckningsfordon och mycket annat. Föraren får informationen via en skärm eller ljud/ljus i sitt fordon. Men informationen kan även överföras via skyltar eller blinkande ljus vid vägen.

Övervakning bygger upp ny kunskap
Volvo Lastvagnar presenterar även upp sitt deltagande i forskningsprojektet euroFOT som involverar 28 europeiska företag och organisationer. Projektets syfte är att skapa säkrare och mer effektiva vägtransporter genom att samla in värdefulla data från den verkliga trafikmiljön.
Målet är att projektet ska starta 2010. Volvolastbilar, fullmatade med övervakningsteknik, ska rulla på vägarna och samla in data under ett år.
– Detta ger oss nya möjligheter att detaljerat registrera potentiellt farliga situationer, studera förarbeteende och att utvärdera nyttan av nya olycksförebyggande säkerhetssystem – och bygga kunskap för att utveckla kommande teknologier,
säger Carl Johan Almqvist.

Volvo finns i monter F20.

Den 8 september 2009

För ytterligare information kontakta:    
Jenny Björsne, Corporate Communications, tel: +46 31 664523  mail:
jenny.bjorsne@volvo.com
Marie Vassiliadis, Mediarelationer Europa, tel: +46 31 322 41 27, e-mail
marie.vassiliadis@volvo.com

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 24 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 25 KB