Lastbilsleveranser i augusti 2009

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under augusti till 7 109 fordon. Detta var en minskning med 52% jämfört med motsvarande period förra året. Utöver allmänt svag efterfrågan påverkades augustisiffrorna också av den traditionella semesterperioden som i år dessutom utökats.
truck_deliveries_142x88.jpg

Volvokoncernen

Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, Nissan Diesel och Eicher).

Leveranser

Augusti

Förändr

Ackumulerat
 under året

Förändr

Volvokoncernen

2009

2008

 

2009

2008

 

Europa

1 411

5 000

-72%

31 692

86 817

-63%

    Västra Europa

1 153

3 418

-66%

28 756

67 061

-57%

    Östra Europa

258

1 582

-84%

2 936

19 756

-85%

Nordamerika

1 267

1 901

-33%

10 133

19 884

-49%

Sydamerika

989

1 517

-35%

7 080

11 671

-39%

Asien

2 637

4 617

-43%

19 915

38 038

-48%

    Mellanöstern

204

1 157

-82%

3 742

10 685

-65%

    Övriga Asien

2 433

3 460

-30%

16 173

27 353

-41%

Övriga marknader

805

1 676

-52%

9 083

13 189

-31%

Totalt Volvokoncernen

7 109

14 711

-52%

77 904

169 599

-54%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 290

2 115

-39%

14 267

29 576

-52%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 437

2 405

-40%

12 627

20 910

-40%

Tunga lastbilar (>16t)

4 383

10 190

-57%

51 011

119 113

-57%

Totalt Volvokoncernen

7 109

14 711

-52%

77 904

169 599

-54%


(1) VE Commercial Vehicles Limited konsoliderades till 50% i Volvokoncernen 1 augusti 2008.

För komplett version av rapporten, se bifogade dokument eller gå till:
Volvokoncernen.se > Aktieägare > lastbilsleveranser på Volvokoncernen.se

 

2009-09-15

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, tel 031-66 11 91
John Hartwell, Volvo Group North America, tel +1 212 418 7432