Chemrec får 500 Mkr i bidrag för produktion av biobränsle

Svenska Energimyndigheten har beviljat 500 miljoner kronor i bidrag till Chemrecs anläggning i Örnsköldsvik. Stödet avser utvinning av biodrivmedel ur svartlut, en energirik, trögflytande biprodukt från massaindustrin.
co2_neutral_142x88.jpg

Volvokoncernen är via Volvo Technology Transfer en av delägarna till Chemrec och nyligen presenterades ett samarbetsprojekt mellan bland andra EU, Energimyndigheten, bränslebolag och transportindustrin om att undersöka möjligheterna för en storskalig satsning på bränslet DME framställd av biomassa, så kallad Bio-DME. Volvo Lastvagnar bidrar till projektet med 14 Volvo FH-lastbilar som skall testköras av utvalda kunder på fyra orter i olika delar av Sverige mellan 2010 till 2012.

Bidraget till Chemrec ges under förutsättning att EU-kommissionens statsstödsgranskning utfaller positivt.

Läs mer om Volvokoncernens satsning på Bio-DME.