Milstolpe för Volvo Aeros rymdverksamhet - Nytt utloppsmunstycke klarade viktigt test

Volvo Aero har nått en viktig milstolpe inom sitt rymdproduktområde. Ett helt nytt utloppsmunstycke för stora bärraketer har klarat ett viktigt motortest med mycket lyckat resultat. 15 års fokuserad teknologiutveckling har därmed krönts av framgång.

Volvo Aeros nya utloppsmunstycke bygger på Volvo Aeros patenterade ”sandwich-teknologi”, där man genom avancerad svetsning skapar en sandwichstruktur genom att svetsa ihop två plåtkoner, där den ena har kylkanaler urfrästa.

Det nya utloppsmunstycket har bland annat tillverkats med en unik röntgenstyrd lasersvetsutrustning, som letar upp dolda svetsfogar och som sedan med kirurgisk precision lägger svetsarna. En annan unik metod är en nyutvecklad ultraljudsstyrd fräsning av kylkanalerna. Vidare har lastbärande områden och förstyvningar byggts upp direkt på munstyckets yta genom en process där man smälter på materialet till önskad form med hjälp av en mycket kraftig laser, så kallad metal deposition. Tidigare har man använt sig av traditionell teknik, där separat tillverkade detaljer svetsats fast på munstycket, något som bland annat lett till längre produktionstid och högre kostnad.

Utvecklingen har skett i samarbete med Svenska Rymdstyrelsen (SNSB), Franska Rymdstyrelsen (CNES) samt Snecma och Astrium. Rymdmunstycket testades inom Europeiska rymdstyrelsens ARTA program i tyska rymdstyrelsens (DLR:s) testanläggning i Lampholdshausen, där den helt enligt plan levererade ca 700 sekunders obändig kraft. Det är ungefär den tid som en raket behöver för att nå omloppsbana.

Testet var en viktig framgång för Volvo Aeros lättviktsteknologi, där tillverkningsmetoder har en stor betydelse.

”De nya teknologierna gör det möjligt för Volvo Aero att på sikt förse rymdraketmarknaden med munstycken som är både billigare och har potential för ökad prestanda. De innehåller också färre delar och blir därigenom en mer robust produkt jämfört med ett traditionellt munstycke”, säger projektledaren Roland Rydén.

Prestandaökningen innebär bland annat att man kan öka nyttolasten med ca 100 kg på en Ariane 5-raket.

Tanken är att Volvo Aeros nya munstycksteknologi ska sitta på framtidens europeiska rymdraketer. Volvo Aero hör till de utvalda företag som deltar i det europeiska projektet FLPP, Future Launchers Preparatory Programme.

Genom de genomförda testerna har Volvo Aeros utvecklingsarbete nått något som inom branschen klassas som teknologimognadsgraden TRL6.

Bilder på det nya utloppsmunstycket finns i bildbanken, under News images