Årsredovisning för Volvo Treasury AB (publ)

Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin årsredovisning för 2009.
people_finance_142x88.jpg

Årsredovisningen, koncernredovisningen och revisionsberättelsen finns tillgängliga på Volvokoncernens webbsida.

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har Volvo Treasury AB (publ) en skyldighet att offentliggöra ovanstående information. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 23 april 2010, kl 16.00.

2010-04-23

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 14 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 14 KB