Stort behov av ingenjörer

Fler måste läsa naturvetenskap och teknik för att Sverige ska kunna vara ett ekonomiskt konkurrenskraftigt land i framtiden. Det menar Teknikdelegationen i det slutbetänkande som överlämnats till utbildningsdepartementet. ”Vi måste bli mycket bättre på att kommunicera hur roligt det är att vara ingenjör”, säger Volvos koncernchef och Teknikdelegationens ordförande Leif Johansson.
teknik_142x88.jpg

Teknikdelegationen har haft regeringens uppdrag att verka för att öka intresset för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT (informations- och kommunikationsteknik) bland barn och ungdomar. Torsdagen den 29 april överlämnar delegationens ordförande Leif Johansson delegationens slutbetänkande till utbildningsdepartementet och högskole- och forskningsminister Tobias Krantz.

”Tyvärr visar vårt utredningsarbete att Sverige står dåligt rustat för de behov vi har på teknisk och naturvetenskaplig kompetens i framtiden. Det gäller framförallt tillgången på civilingenjörer där vi har stora pensionsavgångar det närmaste decenniet men inte tillräckligt många unga som väljer teknikutbildningarna”, säger Leif Johansson.

Han konstaterar att Sverige delar problemet med övriga Europa.

”Vi kan därför inte lösa vårt problem med att locka ingenjörer ifrån andra europeiska länder. I många asiatiska länder satsar man stort på teknik och naturvetenskapliga utbildningar, och generellt sett vill vi kunna attrahera välutbildade medarbetare ifrån utomeuropeiska länder till Europa. Detta kräver betydande ändringar i dagens regelverk”, säger Leif Johansson.

Inom Volvo kan problematiken hanteras över tid genom att förlägga forskning och utveckling utanför Europa. Det är något som skulle betyda stora förändringar och som inte är önskvärt, enligt Leif Johansson.

”Vi, och andra europeiska företag måste bli mycket bättre på att kommunicera hur roligt det är att vara ingenjör, med möjligheter att göra något meningsfyllt i en inspirerande internationell miljö med trevliga kollegor”, säger han.

Teknikdelegationen föreslår att Sverige ska investera i en nationell strategi, som bland annat går ut på att minst 10 procent av alla gymnasieelever ska påbörja ingenjörsutbildning på högskolenivå, och att könsfördelningen på ingenjörsutbildningarna ska vara jämn, i spannet 40-60 procent.

Delegationen föreslår också bland annat att lärarutbildningen ska förändras så att blivande lärare får nödvändig kompetens i matematik, naturvetenskap, teknik och IKT, och att gymnasieprogrammen görs om så att fler blir behöriga till högre studier inom områdena.

”Utan en omfattande förändring av utbildningssystemet, med väsentligt fler i naturvetenskaplig och teknisk utbildning kommer inte Sverige att kunna försvara sin konkurrenskraft i framtiden. För unga människor vill vi kunna erbjuda intressanta arbetsuppgifter och en bra arbetsmarknad.”, säger Leif Johansson.

Läs mer om teknikdelegationens arbete på http://www.teknikdelegationen.se/ och om en arbetsmarknad med goda framtidsutsikter på Volvokoncernen.se