Locka kvinnor till föraryrket – lösning på den stundande förarbristen?

Bristen på förare har länge varit ett stort problem för Europeisk transportbransch. Finanskris och global lågkonjunktur har på senare tid gjort frågan mindre aktuell. Men när ekonomin vänder kommer ämnet åter att hamna högt på agendan. För att säkra yrkets framtid behövs en bredare rekryteringsbas. En attitydförändring inom branschen behövs för att yrket ska bli attraktivt, också för kvinnor.

Kvinnliga lastbilsförare är en raritet. I till exempel Storbritannien finns totalt 309 100 förare av tunga lastbilar, av dem är mindre än en procent kvinnor enligt siffror för 2008 framtagna av den oberoende organisationen Skills for Logistics. År 2006 saknade Storbritannien 46 000 förare och ”Skills for logistics”, som arbetar parallellt med transportindustrin, gick ut med ett stort upprop för att få fler förare, både ungdomar och kvinnor.

Situationen ser snarlik ut i stora delar av Europa. Och i Sverige, som ofta slår sig för bröstet i jämställdhetsfrågor är andelen kvinnliga förare endast fyra procent.

– Lastbilskörning fordrar yrkesskicklighet och ställer stora krav på föraren, men det finns ingen praktisk orsak till varför kvinnor inte skulle köra tunga lastbilar, säger Liam Norhfield på det brittiska fackförbundet Freight Transport Association.

Vanligt med förutfattade meningar
Det finns en rad föreställningar om föraryrket som gör att kvinnor inte söker sig dit. En är att yrket innebär lång tid borta från familjen men faktum är att internationella långtransporter är en liten del av transportkakan. Mindre än tre procent av allt gods transporteras längre än 500 km och hela två tredjedelar av godset på Europas vägar färdas kortare än 50km.

Ett annat argument är att kvinnor helt enkelt inte har de fysiska förutsättningarna för att klara föraryrket, ett argument som i någon mån höll för låt säga 30 år sedan, då ett arbetspass på vägarna var väldigt ansträngande för kroppen. Idag ser det annorlunda ut.

Den svenska lastbilstillverkaren Volvo Lastvagnar har sedan länge arbetat med att bygga fordon som passar så många människor som möjligt. 
– Våra bilar ska ju kunna hanteras både av storväxta män och av korta kvinnor, säger Rikard Orell, designchef på Volvo lastvagnar. För några år sedan påpekades till exempel att de manuella växlarna var svårhanterade för kortare personer, de hade svårt att nå till spaken från det höga sätet. Då ändrade vi genast på det.

Idag är dessa aspekter helt integrerade i designavdelningens tänkande. Att köra lastbil idag är inte ett tungt arbete. 
– Vår uppgift är att skapa lastbilar som är så bekväma och funktionella som möjligt för de specifika uppgifter de ska användas till. Det vinner föraren på, oavsett om det är en kvinna eller en man, säger Rikard Orell.

Även det som inte är direkt kopplat till körning har blivit mindre fysiskt ansträngande.
– Förr var lastning och lossning en otroligt tung hantering, fortsätter Rikard Orell. Tunga säckar med potatis lastades för hand. Idag är hela logistikbranschen så standardiserad. Alla kollin ligger på lastpallar som hanteras med elektriska pallyftare. Det kräver ingen styrka.

Teknik och design är en sak. Det handlar också om att göra det enklare för kvinnor att söka sig till föraryrket. För att rikta sig direkt till kvinnor har Volvo Lastvagnar i Sverige sedan 1999 anordnat så kallade tjejdagar ute hos återförsäljare runt om i Sverige. I september förra året anordnades Tjejdagen, en heldag för kvinnor. Över 100 kvinnor hade bjudits in till Volvo i Göteborg för att få chansen att prova på lastbilskörning och för att lyssna på föredrag om föraryrket, lastbilar och åkeribranschen.

Susanne Frödin är marknadskommunikations- och PR-chef för Volvo Lastvagnar i Norden, och initiativtagarna till Tjejdagen. 
– Vi är alldeles för få tjejer i lastbilsbranschen. Volvo Lastvagnar vill att det ska bli jämvikt, det blir både roligare, mer kreativt, och bidrar till att utveckla föraryrket, säger Susanne Frödin.

Kvinnliga förebilder viktigt
Rolf Wallin, utbildningsansvarig på det svenska logistikföretaget BDX i Luleå, anser att kvinnor kör mer miljövänligt och bränslesnålt och är försiktigare med bilarna. Trots det har BDX bara mellan fem och tio kvinnliga förare i sin cirka 1 700 personer stora personal. Därför har de tillsammans med Sveriges Åkeriföretag i Norr och gymnasieskolorna startat projektet Förare på väg, som handlar om att locka fler ungdomar och då främst tjejer till föraryrket.      
– Bästa sättet att lyckas dra kvinnor till föraryrket är att kvinnor, som redan kör lastbil, berättar om hur det är. Och eftersom det finns så få kvinnor, så har vi ett problem. Vi måste få igång den här processen, säger han.

Det holländska åkeriet Oegema Transport transporterar gods över hela Europa såväl som distributionsuppdrag inom landet. Av cirka 240 anställda är tio kvinnor. Tre av dem kör internationella transporter. 
– När jag rekryterar förare väljer jag den som passar bäst för jobbet oavsett om det är en kvinna eller ej, säger Sibbele Oegema, vd för Oegema Transport. Men jag vill gärna ha fler kvinnliga förare, därför att de kör försiktigare och mer bränslesnålt. Min främsta utmaning för framtiden är att ha tillräckligt med förare för att möta kundernas efterfrågan. Problemet just nu är att det är så få kvinnor som söker sig till föraryrket.
Agerande på EU-nivå behövs
Samarbetsorganet för de europeiska fackförbunden inom transportsektorn, Europeiska transportfederationen (ETF), har beslutat att alla medlemsförbund före 2013 ska ha vidtagit nödvändiga åtgärder, både på nationell och på företagsnivå, för att betydligt fler kvinnor än idag ska rekryteras till transportindustrin.

Brigitta Paas är vice ordförande i ETF och aktiv i organisationens jämställdhetsgrupp. 
– Jag skulle gärna se att EU:s Transportkommission gör något för att antalet kvinnliga förare i de olika länderna ska kartläggas. Än så länge finns inga ordentliga register. Jag vill ha hårda siffror för andelen kvinnliga lastbilsförare på europeisk nivå för att kunna sätta press på transportföretag och politiker.

Volvo Lastvagnar vill spela en tydlig roll i den här utvecklingen.
– Det finns inga rationella skäl till att kvinnor inte ska kunna köra lastbil, säger Lennart Pilskog, ansvarig för Public Affairs på Volvo Lastvagnar. Det handlar huvudsakligen om attityder. Transporterna kommer att öka igen och då blir förarbristen åter en fråga för branschen. Då blir det ännu viktigare att kunna locka kvinnor till yrket. 

Den 2 augusti 2010

Filmlänkar:
Se filmen från Tjejdagen, som anordnades i Sverige
www.youtube.com/

Se när Malin Aspman, 22, testkör en Volvo F88 från 1965 och en Volvo FH16 700 hk för att jämföra hur tekniken och framförallt föraryrket har förändrats de senaste fyra decennierna:
http://www.youtube.com/ 

Liam Northfield på det brittiska fackförbundet Freight Transport Association.


Rikard Orell
, designchef på Volvo lastvagnar
– Vår uppgift är att skapa lastbilar som är så bekväma och funktionella som möjligt för de specifika uppgifter de ska användas till. Det vinner föraren på, oavsett om det är en kvinna eller en man, säger Rikard Orell.


Tjejdagen
För att rikta sig direkt till kvinnor har Volvo Lastvagnar i Sverige sedan 1999 anordnat så kallade tjejdagar ute hos återförsäljare runt om i Sverige. I september förra året anordnades Tjejdagen, en heldag för kvinnor. Över 100 kvinnor bjudits in till Volvo i Göteborg för att få chansen att prova på lastbilskörning


Susanne Frödin
är marknadskommunikations- och PR-chef för Volvo Lastvagnar i Norden, och initiativtagarna till Tjejdagen.
– Vi är alldeles för få tjejer i lastbilsbranschen. Volvo Lastvagnar vill att det ska bli jämvikt, det blir både roligare, mer kreativt, och bidrar till att utveckla föraryrket, säger Susanne Frödin.


Lennart Pilskog
, ansvarig för Public Affairs på Volvo Lastvagnar
– Det finns inga rationella skäl till att kvinnor inte ska kunna köra lastbil. Det handlar huvudsakligen om attityder. Transporterna kommer att öka igen och då blir förarbristen åter en fråga för branschen. Då blir det ännu viktigare att kunna locka kvinnor till yrket.


Det holländska åkeriet Oegema Transport transporterar gods över hela Europa såväl som distributionsuppdrag inom landet. Av cirka 240 anställda är tio kvinnor. Tre av dem kör internationella transporter.

Direktlänk till bilder, image gallery 


För ytterligare information, kontakta:
Merril Boman, Mediarelationer Sverige, tel +46 70 6017975, e-mail
merril.boman@volvo.com
Marie Vassiliadis, Mediarelationer Europa, tel +46 31 322 4127, e-mail marie.vassiliadis@volvo.com

Download

StorylabFemaledrivers_SVSE.pdf Format PDF Size 31 KB