I Uralbergens gruvor

Koppar och zink är några av de metaller som används allra mest i världen. Men att hitta och ta till vara på mineralerna är tufft – särskilt i Uralbergen, vars skönhet bara motsvaras av områdets hårda klimat. Under vintern kan temperaturen sjunka ända ner till -30 °C och på sommaren kan det bli så hett som 35 °C. Det är en tuff arbetsplats – både för människor och för maskiner.
Tough mining in the Urals

Uralbergen sträcker sig 2 500 kilometer i nord-sydlig riktning genom Rysslands västra delar från stäpperna i Kazakstan till Norra ishavets kust, och variationen i kultur, ekologi och geologi är närmast oändlig. Det majestätiska landskapet döljer stora rikedomar, inklusive ädelstenar som topas och beryll, men även stora fyndigheter av koppar, zink, silver, guld, platina, kol, järn, nickel, olja och andra mineraler. Kanske är det inte så konstigt att marken endast motvilligt lämnar ifrån sig rikedomarna i ett område där villkoren är så extrema och krävande.

Att utvinna mineralresurserna från ett av planetens äldsta bevarade bergsmassiv innebär unika geografiska, vädermässiga och logistiska svårigheter för den som är tillräckligt envis för att ge sig i kast med uppgiften, men de senaste tio åren har Urals Mining Metallurgic Company (UMMC) varit mycket framgångsrikt. Företagets flera tusen anställda producerar stora kvantiteter av världens mest använda mineraler, som valsad koppar av hög kvalitet och även zink, guld och silver. UMMC:s huvudkontor och kopparsmältverk finns i Jekaterinburg, den administrativa och kulturella huvudorten i Sverdlovsk Oblast, som är en av Rysslands mest industrialiserade regioner.

Jekaterinburg är belägen på den asiatiska sidan av bergskedjan och är Rysslands femte största stad med ungefär 1 300 000 invånare. Staden har fått sitt namn efter Peter den stores hustru Katarina I och är mest känd för att vara platsen där den siste tsaren, Nikolaj II, och hans familj avrättades sommaren 1918 under bolsjevikrevolutionen. Egendomen Ipatiev House, där den kejserliga familjen mötte sitt öde, revs 1977. Idag finns istället en nybyggd mycket vacker kyrka och ett kloster på platsen. Det är ett av många stora nybyggnadsprojekt som har genomförts i staden som numera har ett modernt utseende.

Det står klart att mycket har hänt under de 91 år som har gått sedan den mest dramatiska händelsen i stadens historia inträffade, men något som är sig likt är områdets beroende av gruv- och metallurgiindustrin, som ger arbetstillfällen och som gör att staden blomstrar.

Brotten, gruvorna och kopparsmältverket är i drift dygnet runt och UMMC måste därför kunna lita på att företagets anläggningsmaskiner är effektiva, pålitliga och produktiva. Genom områdets lokala återförsäljare har Volvo Anläggningsmaskiner levererat flera olika maskiner, inklusive olika sorters dumprar, grävmaskiner och hjullastare.

När grävmaskinerna har blottlagt malmen i gruvornas och brottens branta och klippiga sidor tar robusta ramstyrda dumprar över och transporterar malmen till olika anläggningar där den bearbetas och förbereds för smältverket i Jekaterinburg. Dumprarna pressas till det yttersta i de oerhört branta backarna längs transportrutten och på det ojämna underlaget, men maskinägarna har kunnat konstatera att maskinerna klarar de lokala svårigheterna med glans.

De inbyggda systemen för temperaturkontroll samt de extra motorfiltren har varit mycket välkomna eftersom de har bidragit till att neutralisera de krävande väderförhållanden med temperaturväxlingar på hela 65 grader Celsius som maskinerna utsätts för. Den goda sikten från förarhytten har också varit till stor hjälp för att skapa en säkrare miljö för både förare och övriga anställda vid arbetsplatserna.

Samtidigt skärps kraven från myndigheterna på områden som miljöomsorg, förarsäkerhet och säkerhet på arbetsplatsen – faktorer som blir allt viktigare när entreprenörerna investerar i anläggningsmaskiner. Volvo har ett mycket starkt utgångsläge i och med företagets sedan länge etablerade kärnvärden kvalitet, säkerhet och omsorg om miljön, och kan därmed hjälpa kunderna på dessa områden.

Trots den extrema väderleken har brotten varit igång dygnet runt, sju dagar i veckan, året runt – och när miljön är så tuff som den är i Uralbergen är det bara möjligt om maskinerna håller högsta kvalitet.

FAKTA: Räknat i volym är zink den femte största metallen i världshandeln, efter järn, stål, aluminium och koppar. Hälften av allt zink används till att rostskydda stål genom förzinkning, och ungefär två tredjedelar av det försinkade produkterna går till byggnadsindustrin. Andra användningsområden är i batterier och legeringar, som exempelvis mässing. Koppar har många användningsområden: I rörledningar för vatten, värme och el, som byggnadsmaterial, i hushållsprodukter, som rostskydd, i mynt och musikinstrument, för att nämna några.

Läs mer på www.volvogroup.com/movingtheworld  (på engelska)