Lastbilsleveranser juli 2010

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under juli till 14 377 fordon. Detta var en ökning med 62% jämfört med motsvarande period förra året.
Truck deliveries

Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, UD Trucks och Eicher):

Leveranser

Totalt

Föränd-
ring

Ackumulerat under året

Föränd-
ring

Volvokoncernen

2010

2009

 

             2010

  2009

 

Europa

4 864

3 012

61%

32 850

30 281

8%

    Västra Europa

4 242

2 712

56%

28 549

27 603

3%

    Östra Europa

622

300

107%

4 301

2 678

61%

Nordamerika

1 692

1 113

52%

11 335

8 866

28%

Sydamerika

1 685

794

112%

11 733

6 091

93%

Asien

4 669

2 787

68%

29 691

17 278

72%

    Mellanöstern

1 106

485

128%

5 544

3 538

57%

    Övriga Asien

3 563

2 302

55%

24 147

13 740

76%

Övriga marknader

1 467

1 193

23%

8 322

8 279

1%

Totalt Volvokoncernen

14 377

8 899

62%

93 931

70 795

33%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 963

1 924

2%

14 386

12 977

11%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

2 454

1 719

43%

17 623

11 190

57%

Tunga lastbilar (>16t)

9 960

5 256

89%

61 922

46 628

33%

Totalt Volvokoncernen

14 377

8 899

62%

93 931

70 795

33%


Se hela rapporten bifogad eller gå till Lastbilsleveranser på volvokoncernen.se >>

 

2010-08-25

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Investor Relations:
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, tel 031-66 11 91

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 38 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 41 KB