Halvårsredovisning för Volvo Treasury AB (publ)

Volvo Treasury AB (publ) har idag offentliggjort sin halvårsrapport för 2010.
Volvo Treasury

Halvårsrapporten och koncernrapporten finns tillgängliga på Volvokoncernens webbsida.

Enligt lagen (2007:528) om värdepappersmarknaden har Volvo Treasury AB (publ) en skyldighet att offentliggöra ovanstående information. Informationen lämnades till media för offentliggörande den 27 augusti 2010, kl 10.30.

2010-08-27

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss 031-66 11 27 alt. 0705-59 11 49.