Volvo Penta och Yamaha Motor i teknologisamarbete

AB Volvo Penta och Yamaha Motor Co., Ltd har slutit avtal om teknologisamarbete för utvecklandet av elektroniska styrsystem för båtar.

Genom det helägda elektronikföretaget CPAC utvecklar Volvo Penta idag världsledande marina elektroniklösningar, exempelvis den elektroniska plattformen EVC (Electronic Vessel Control).

Detta CAN-baserade nätverk, som knyter samman motor, transmission, instrument och tillbehör i ett och samma system, utgör idag den elektroniska basen för Volvo Pentas produktprogram för motorbåtar.

Introduktionen av elektronikprodukter inom marinindustrin kommer att intensifieras under de kommande åren och i syfte att skapa tekniksynergier har Volvo Penta och Yamaha Motor nu skrivit avtal om teknologisamarbete.

Samarbetet inleds kring Volvo Pentas befintliga teknologi, men parterna har för avsikt att utvärdera möjligheterna till samarbete även inom marknadsföring.

”Med hjälp av elektronik och toppmodern teknologi kan båtägare idag få tillgång till fantastiska hjälpmedel som exempelvis joystickmanövrering”, säger Volvo Pentas VD Göran Gummeson. ”Samarbetet mellan Yamaha Motor och Volvo Penta skapar förutsättningar för båda företagen att ytterligare stärka sina kunderbjudanden inom elektronikområdet.”

Samarbetsavtalet träder ikraft vid årsskiftet och ett urval av Volvo Pentas existerande elektroniklösningar anpassade för Yamaha Motor beräknas kunna introduceras inom några år.

2010-12-06

För ytterligare information, vänligen kontakta Mats Edenborg, informationschef, AB Volvo Penta. Telefon: +46 31 66 83 11 eller e-post: mats.edenborg@volvo.com

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 17 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 17 KB