Fortfarande världens tuffaste efter 50 år

Volvo Lastvagnars slagprov har ett halvt sekel på nacken. Det är fortfarande det tuffaste i lastbilsbranschen och är hårdare och mer omfattande än dagens nya lagkrav inom EU. – Vi kommer även i fortsättningen att testa våra hytter enligt det tidigare svenska slagprovet, säger Carl Johan Almqvist, trafik- och produktsäkerhetschef på Volvo Lastvagnar.

De vanligaste lastbilsolyckorna är de där lastbilen antingen välter eller blir påkörd framifrån. Volvos slagprov är ett försök att simulera de krafter som hytten då utsätts för.

– Det är viktigt att slagprovet speglar de förlopp och krafter som lastbilen utsätts för i en verklig olycka. Vår trafikolycksforskning ger en tydlig bild av slagprovets betydelse. Undersökningarna av Volvolastbilar som varit inblandade i olyckor visar gång på gång att en stark hytt räddar liv, säger Carl Johan Almqvist.

Från trä till stål och Volvoprov blir svenskt lagkrav
Tidigt hade alla lastbilshytter en träkonstruktion. Säkerheten har alltid varit i fokus på Volvo Lastvagnar och 1948 var företaget först med att serietillverka en hytt i stål. Den fribärande trepunktsupphängda hytten revolutionerade marknaden och säkerheten för lastbilsförare. 1959 genomfördes de första proven där man lät en pendel på ett ton slå mot hytten. Slagprovet blev året efter ett svenskt lagkrav, som upphörde att gälla i april 2009. Det har nu ersatts av ett EU-krav (ECR 29). Det nya kravet skiljer sig från det svenska slagprovet både när det gäller utformningen och de krafter som hytten utsätts för.

– Det som förut var ett svenskt krav är alltså numera ett Volvounikt krav. Som ledare på säkerhetssidan vill vi inte pruta på ambitionen att ha marknadens starkaste hytter. Därför håller vi fast vid vårt tuffare krav även i fortsättningen, säger Carl Johan Almqvist.

Slagprov i tre moment
Volvo Lastvagnars slagprov har utvecklats och förfinats genom decennierna men består nu liksom för 50 år sedan av tre moment:
Först belastas hyttens tak med en vikt som motsvarar 15 ton. Därefter låter man en cylinderformad pendel slå mot hyttens främre vänstra hörnstolpe. Slutligen slår pendeln mot hyttens baksida. Den pendel som används väger ett ton och släpps från en höjd på tre meter.

– De tre momenten motsvarar ett olycksförlopp där lastbilen kör av vägen, välter och träffar ett träd eller annat föremål. Slaget på baksidan simulerar att lasten förskjuts och trycker till hytten bakifrån, förklarar Volvo Lastvagnars krockexpert Ulf Torgilsman.

För att hytten ska få godkänt i provet får deformationen inte inkräkta på förarens och övriga åkandes överlevnadsutrymme. Hytten måste behålla sin ursprungliga struktur, utan stora hål eller utskjutande skarpa kanter. Dörrarna ska förbli stängda och måste gå att öppna utan verktyg efteråt.
– Dörrarna ska gå att öppna oavsett hur illa tilltygad hytten är. Att kunna evakuera föraren direkt efter krock är avgörande, säger Ulf Torgilsman.

Ständiga konstruktionsförbättringar
Under slagprovets 50-åriga historia har lastbilshytternas konstruktion förändrats på områden som form, stålets hållfasthet, infästningar och svetspunkter.
Varje förädling har utsatts för nya slagprov för att verifiera att de nya lösningarna lever upp till Volvos höga krav.

– Det är viktigt att understryka att hytten är en del av vårt systematiska arbete med att skydda förare och passagerare vid en olycka. Här ingår till exempel även trepunktsbältet, krockkuddar och en interiör som ger efter för kroppens tryck, säger Ulf Torgilsman.

– Säkerhetsbältet är fortfarande lastbilsförarens bästa livförsäkring. Sitter du fastspänd i stolen minskar risken att skadas eller dödas dramatiskt om lastbilen krockar eller välter. Trepunktsbältet är för övrigt också en Volvouppfinning, tillägger han.

Den 8 december 2010

Se slow motion-bilder som visar hur ett slagprov går till på Volvo Lastvagnars YouTube-kanal:


Volvo Lastvagnar var först med att serietillverka en hytt i stål. Den fribärande trepunktsupphängda hytten revolutionerade marknaden och säkerheten för lastbilsförare. 1959 genomfördes de första proven där man lät en pendel på ett ton slå mot hytten. 
 

Volvo Lastvagnars slagprov har utvecklats och förfinats genom decennierna.


Carl Johan Almqvist, trafik- och produktsäkerhetschef på Volvo Lastvagnar.


Ulf Torgilsman , ansvarig för de många krocktest Volvo Lastvagnar genomför varje år.
 
För ytterligare information, kontakta:
Merril Boman, Mediarelationer Sverige, tel +46 70 6017975, e-mail
merril.boman@volvo.com
Marie Vassiliadis, Mediarelationer Europa, tel +46 31 322 4127, e-mail marie.vassiliadis@volvo.com