Volvokoncernen inleder forskningssamarbete med Pennsylvania State University

Under mässan RETECH 2010 (Renewable Energy Technology Conference & Exhibition) i Washington tillkännagav Volvokoncernen sitt första akademiska partnersamarbete i Nordamerika. Pennsylvania State University har valts ut som partner inom Volvokoncernens Academic Partner Program, ett globalt program som startade 2009 för forskningssamarbete med utvalda universitet.
students_142x88.jpg

“Vi är väldigt glada över att Pennsylvania State University har gått med i vårt akademiska partnerprogram, som nu omfattar Sverige, Frankrike och USA,”säger Jan-Eric Sundgren, ansvarig för omvärlds- och miljöfrågor inom Volvokoncernen. “Programmet är en del i vår strävan efter långsiktiga strategiska samarbeten som kan stärka såväl Volvos som våra akademiska partners konkurrenskraft. Universitetet hade redan pågående aktiviteter inom ett flertal områden, till exempel studentuppdrag, teknisk forskningsutbildning, biobränsleforskning och fordonssystemtestning, så samarbetet föll sig väldigt naturligt,” säger Sundgren.

Samarbetena inom partnerprogrammet berör forskningsområden som produktionsteknik, motorutveckling och fordonssäkerhet. Forskningssamarbetet med Pennsylvania State University kommer framförallt att handla om förbränning och effektivitet i dieselmotorer, alternativa bränslen, intelligenta transportsystem samt aktiva och passiva säkerhetssystem.

“Det här är en fantastisk utveckling för fakulteten och studenterna på Penn State. Det här avtalet mellan Volvokoncernen och ett amerikanskt universitet, som är det första i sitt slag, innebär enorma möjligheter till samarbete inom forskning och utveckling och en värdefull erfarenhet för våra studenter under utbildningen,”säger Andre Boehman, professor i bränslevetenskap och materialteknik vid Pennsylvania State University.

Volvokoncernen strävar efter att etablera långsiktiga partnersamarbeten inom fordonsteknik med de bästa universiteten runtom i världen.

2010-02-05

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Marjorie A. Meyers, Director, Corporate Communications, Volvo Group North America, tel.+1 212-418-7434