Pressmeddelande från Volvos valberedning

Inför AB Volvos årsstämma den 14 april i år har Volvos valberedning enhälligt beslutat föreslå Volvos årsstämma val av Louis Schweitzer som ny ordförande. Valberedningen har också beslutat föreslå omval av Peter Bijur, Jean-Baptiste Duzan, Leif Johansson, Anders Nyrén, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg och Ying Yeh samt nyval av Hanne de Mora.

Norskan Hanne de Mora, 49, är ordförande för den globala konsultfirman a-connect som hon också var med och grundade år 2002. Innan dess arbetade hon 13 år på konsultfirman McKinsey i bland annat Sverige och Schweiz. Hanne de Mora sitter idag i styrelsen för Sandvik och har tidigare haft styrelseuppdrag för bland annat Telenor och Valora Holding. Hanne de Mora har en civilekonomexamen från HEC i Lausanne och en MBA från IESE i Barcelona.

Medlemmarna i valberedningen representerar aktieägare som innehar 50 procent av rösterna i bolaget.

2010-02-17

För ytterligare information, vänligen kontakta valberedningens ordförande Thierry Moulonguet, tel. +33-1-7684 6343

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 11 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 11 KB