Lastbilsleveranser januari 2010

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under januari till 9 423 fordon. Detta var en minskning med 8% jämfört med motsvarande period förra året.
truck_deliveries_142x88.jpg

Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, UD Trucks och Eicher).

Leveranser

Totalt

Förändring

Volvokoncernen

2010

2009

 

Europa

3 372

4 975

-32%

    Västra Europa

2 943

4 630

-36%

    Östra Europa

429

345

24%

Nordamerika

1 413

1 172

21%

Sydamerika

1 028

491

109%

Asien

2 890

2 575

12%

    Mellanöstern

263

1 212

-78%

    Övriga Asien

2 627

1 363

93%

Övriga marknader

720

1 021

-29%

Totalt Volvokoncernen

9 423

10 234

-8%

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

1 634

1 535

6%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

1 952

1 178

66%

Tunga lastbilar (>16t)

5 837

7 521

-22%

Total Volvokoncernen

9 423

10 234

-8%


För komplett version av rapporten se bilaga nedan eller besök Lastbilsleveranser på volvokoncernen.se >>

2010-02-24

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Wikforss, AB Volvo, tel 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Investor Relations:
Patrik Stenberg, AB Volvo, tel 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, tel 031-66 11 91
John Hartwell, Volvo Group North America, tel +1 212 418 7432

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 31 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 32 KB