Louis Schweitzer ny styrelseordförande i AB Volvo

Louis Schweitzer har efter förfrågan från övriga styrelsen accepterat att ta över som ordförande i Volvos styrelse fram till kommande stämma. Förändringen kommer sedan Finn Johnsson meddelat styrelsen att han har för avsikt att sluta som ordförande.

”Jag har jobbat inom olika Volvostyrelser från 1989, inte minst i AB Volvos styrelse där jag suttit sedan 1998 och varit ordförande sedan 2004, men behöver frigöra tid för mina övriga och allt mer omfattande och nya uppdrag och lämnar nu därför styrelsen”, säger Finn Johnsson. ”Jag hade i och för sig kunnat göra det vid kommande stämma men eftersom det fanns en efterträdare redan nu var jag och övriga styrelsen överens om att det inte fanns någon anledning att vänta.”

Louis Schweitzer har suttit i AB Volvos styrelse sedan 2001. Schweitzer har lång erfarenhet av att leda stora, multinationella bolag, och har tidigare bland annat varit vd och ordförande för Renault SA. Louis Schweitzer är idag ordförande för Astra Zeneca och sitter även i styrelserna för BNP Paribas, Véolia och L’Oréal. Fram till den 8 mars i år är han också ordförande för den franska regeringens jämställdhetskommission.

”Volvo är ett företag som jag har jobbat nära i många år. Det är en stor ära och en väldigt spännande utmaning att få ta över ordförandeklubban i bolaget”, säger Louis Schweitzer.

”Å styrelsens vägnar vill jag också tacka Finn Johnsson för hans aktiva och engagerade arbete som styrelsens ordförande.” säger Louis Schweitzer.

2010-01-15