Kustbevakningen väljer Volvo Penta för miljö och prestanda

Den svenska kustbevakningen väljer att installera Volvo Pentas IPS-system i en helt ny fartygstyp för bland annat sjöräddning och gränskontroll. Med IPS-systemet sänker kustbevakningen bränsleförbrukningen för de nya fartygen med uppemot 30 procent.
Coast-guard142x88.jpg
Sedan lanseringen 2005 har Volvo Penta sålt över 10.000 enheter av det revolutionerande IPS-systemet med framåtriktade propellrar. Systemet – som idag finns över hela världen – minskar bränsleförbrukningen för planande båtar med uppemot 30 procent jämfört med traditionell rak axel och vattenjet, samtidigt som båtens prestanda och manöverbarhet väsentligt förbättras.

Argument som vägde tungt när kustbevakningen i Sverige tog beslut om vilket drivsystem som skulle väljas för fem fartyg av den nya fartygstypen KBV 312, som kommer att användas för övervakning, gränskontroll, fiskerikontroll, sjöräddning och sjösäkerhetsarbete.

Ordern till Volvo Penta består av totalt 15 stycken kompletta IPS-system. Varje fartyg kommer att drivas av tre stycken Volvo Penta D13 motorer med IPS-drivsystem (3 x IPS1050) som ger en framdrivningseffekt motsvarande en axelinstallation på 3.150 hästkrafter per fartyg.

Fartygen - som byggs av varvet Baltic Workboats i Estland – blir 26,5 meter långa och
6,2 meter breda och får en toppfart på över 30 knop. KBV 312 är halvplanande och byggs i aluminium och den kommer att vara utrustad med toppmodern teknologi vad avser navigation och framdrivning.

Förutom att IPS-systemet uppfyller kustbevakningens och varvets stränga krav på funktion och bränsleeffektivitet, så har systemet låga utsläppsvärden när det gäller NOX och kolväten, där D13 redan idag uppfyller 2013 års lagkrav.

IPS-systemet är typgodkänt av Det Norske Veritas och levereras komplett med fyra manöverplatser.

Det första KBV 312-fartyget i serien beräknas vara klart under hösten 2011.

Ladda ner bild >>