Utbildade förare räddar liv och sparar pengar

Dåligt surrad last orsakar stora ekonomiska förluster. Och varje år dör människor på Europas vägar på grund av bristande utbildning av förare. För att höja kompetensen hos lastbilsförare, om bland annat lastsäkring, har Volvo Lastvagnar som första fordonstillverkare rullat ut en bred förarutbildning över hela Europa.

Sakta närmar sig lutningen 60 grader. På flaket står en två ton tung värmeväxlare, surrad med spännband och förstängd med en träregel fäst med fyra spik. Den tunga värmeväxlaren rör sig inte ur fläcken. Vi befinner oss på Volvo Lastvagnar i Göteborg där en utbildning i lastsäkerhet pågår. En annan av de praktiska övningarna går ut på att se om lastens vikt har någon betydelse för hur lätt den börjar glida.

– De flesta förare tror att den lättare pallen glider lättast, men det enda som avgör är friktionen mellan ytorna, säger Nils Andersson, som är expert på lastsäkring och dagens instruktör.

Dagens kursdeltagare är dock redan mycket kunniga på området. De är här för att fördjupa sina kunskaper och kvalificera sig till att själva utbilda yrkesförare. Samtliga ska bli instruktörer inom Volvo Lastvagnars förarutbildningsprogram, som dagens kurs i lastsäkring är en del av.

– I Sverige är föraren alltid ensam ansvarig och kan bli bötfälld för dålig lastsäkring. Men värre är det med slarvet som aldrig upptäcks, det kan leda till personskador och dödsfall, säger An Paepen, ansvarig för Volvos förarutbildningsprogram.

I till exempel Sverige dör mellan en och två personer årligen och 50 till 60 personer skadas eller lemlästas när last faller över dem, enligt statistik från svenska Arbetsmiljöverket. Euro Contrôle Route, ECR, en sammanslutning av 14 europeiska länder för kontroll av vägtransporter, hävdar att 25 procent av alla lastbilsolyckor i Europa orsakas av dåligt säkrad last. Och av samma anledning går mer än 10 000 laster förlorade till mycket stora belopp.

Även om det sedan april i år finns en EU-standard så skiljer lagstiftningen för hur last ska säkras sig åt i olika Europeiska länder. I bland annat Tyskland finns ingen enskild lag om lastsäkring, men en ”state of the art”- överenskommelse som är mycket sträng.

An Paepen berättar att Volvo erbjudit sina kunder en förarutbildning så länge någon kan minnas. Men på grund av de nya EU-reglerna om att alla förare måste genomgå 35 timmars utbildning inom en femårsperiod har Volvo satt ihop ett nytt komplett utbildningsprogram som uppfyller EUs lagkrav
– Vi började rulla ut det här kurspaketet redan under 2009 och ska vara igång i hela Europa 2014, i takt med våra kunders efterfrågan. De senaste två åren har vi utbildat över 15 000 förare i 25 europeiska länder och antalet fortsätter att öka. Kurserna utvecklas kontinuerligt för att tillgodose både våra kunders och förarnas behov, säger An Paepen.

Kunskapsnivån hos yrkesförarna i Europa varierar mycket. Kevin de Ridder förarutbildare hos Volvo Lastvagnar i Belgien säger att kunskapsnivån på belgiska förare är ganska hög.
– De vet i allmänhet vad de håller på med och vet hur jobbet ska gå till. Men tyvärr slarvas det nog en del med sådant som lastsäkring, kanske mer beroende på stress än något annat. Vi ligger ganska sent i utbildningsprocessen och intresset är inte så stort ännu. Fast jag höll kursen om transportbranschen och lagstiftningen i förra veckan och alla var jättenöjda, berättar han.

I Tjeckien är förarna inte lika kunniga.

– Generellt sett är kunskapsnivån låg. Vi har stor brist på förare och många av dem som kör är unga och har liten erfarenhet.  De äldre förarna kan också vara misstänksamma, de tror de kan allt redan, men ändrar sig snabbt när de går en kurs. Vi utbildar både förarna och ägarna i flera steg, alla får en introduktionskurs när bilen levereras och en uppföljning en månad senare, säger Vladimir Myslik på Volvo Lastvagnar i Tjeckien.

Kraven på vidareutbildning är bara en av en rad åtgärder som vidtagits på senare år för att skärpa kraven på yrkesförare och det är något som förändrar yrkesrollen. Den digitala färdskrivaren, fordonsdatorer och branschens utveckling som sådan är några sådana exempel.

– Jag tror vi får se en större professionalisering av yrket, att sällanförarna blir färre och statusen på yrket höjs, säger Gert Jardle, en av deltagarna i Volvo Lastvagnars lastsäkringskurs.

An Paepen berättar att utbildningen i lastsäkring normalt går på en dryg förmiddag och att eftermiddagen handlar om transportsäkerhet, det vill säga hur föraren skyddar sig själv och lasten mot brott. Utöver lastsäkring och transportsäkerhet ingår effektiv körning, hälsa och första hjälpen, säker körning samt transportbranschen och dess lagstiftning i Volvos kursutbud för yrkesförare.

Den 1 juni, 2010

Volvo Truck Driver Development
Utbildningsprogrammet består av fem delar på totalt 35 timmar och motsvarar EU:s krav på vidareutbildning för yrkesförare under fem år. Utbildningen består av fem heldagskurser:

Effektiv körning:
Deltagarna lär sig att köra bränslesnålt och att utnyttja lastbilens hjälpmedel på rätt sätt. Kursen kan inriktas på fjärrtrafik, anläggningskörning eller körning i stadstrafik, efter deltagarnas behov och önskemål.

Säker körning:
Deltagarna får studera ett antal vanliga olyckor som identifierats av Volvos haverikommission och diskutera hur de hade kunnat undvikas. Under kursen går deltagarna igenom och diskuterar de vanligaste olycksorsakerna samt får fördjupade kunskaper i hur olyckor kan förebyggas.

Hälsa och första hjälpen:
Deltagarna möter Healthy Henry och Curvy Carl som båda är lastbilschaufförer men som för övrigt lever väldigt olika liv. Med utgångspunkt från dessa karaktärer får förarna lära sig hur tillexempel kost och sömn påverkar deras hälsa och hur de åstadkomma en positiv förändring med enkla medel.
Under andra delen av dagen får deltagarna lära sig hur de bör agera om de kommer till en olycksplats och får öva på hjärt- lungräddning och olika första förband.

Lastsäkring och transportsäkerhet:
Hur många spännband behöver jag? Hur ska de spännas? Vilka regler gäller i olika länder? Deltagarna får lära sig regler och principer för lastsäkring och gör övningar i grupp för några vanliga situationer.

Andra halvan av kursen ägnas åt transportsäkerhet. Hur ska jag bete mig för att skydda mig själv, godset och fordonet från brott och hur ska jag bete mig om något trots allt händer?

Transportbranschen och lagstiftningen:
Den här kursen handlar om allt utom att köra lastbil. Deltagarna får lära sig hur transportbranschen är uppbyggd och vilka krafter som styr. De får också lära sig hur ekonomin i ett åkeri fungerar och själva sätta fraktpriserna för ett fiktivt åkeri. Med sig från utbildningen får förarna kunskaper om vad de själva kan göra i sitt jobb för att påverka både företagets image och lönsamhet.

För ytterligare information, kontakta:                                                                        
Merril Boman, Mediarelationer Sverige, tel +46 70 6017975, e-mail
merril.boman@volvo.com
Marie Vassiliadis, Mediarelationer Europa, tel +46 31 322 4127, e-mail marie.vassiliadis@volvo.com

Download

drivertraining_swe.pdf Format PDF Size 30 KB