VE Commercial Vehicles investerar i produktion av ny medeltung motor i Indien

Volvokoncernens indiska samriskbolag VE Commercial Vehicles, VECV, investerar 480 Mkr för produktion av Volvokoncernens nya globala medeltunga motor i Indien. Investeringen ger Volvokoncernen en komplett anläggning i Indien för såväl bearbetning som montering av den nya medeltunga motorn som kommer att introduceras i koncernens lastbilar och bussar runtom i världen under de kommande åren.
VECV_142x88.jpg

”Tack vare samriskbolaget med Eicher Motors har vi tillgång till en väletablerad  produktions- och underleverantörsstruktur i Indien”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Koncernen får nu en motorplattform som kombinerar det senaste inom japansk teknologi med Indiens mycket konkurrenskraftiga produktionskostnad.”

Genom investeringen blir det möjligt för Volvokoncernen att förlägga huvuddelen av produktionen av den nya medeltunga motorn till VECV:s fabrik i Pithampur. VECV har en etablerad underleverantörsstruktur i Indien och effektiva inköpskanaler och i den befintliga anläggningen tillverkar VECV redan idag cirka 40 000 motorer årligen. Investeringen i Pithampur kommer att ge en årlig kapacitet på ytterligare 85 000 nya medeltunga basmotorer.

Samtidigt investerar Volvokoncernen ytterligare 460 Mkr i koncernens produktionsanläggningar för motorer i Ageo, Japan, och Venissieux i Frankrike. Genom denna investering får koncernen bland annat kapacitet att årligen slutmontera 30 000 exemplar av den nya medeltunga basmotorn för Europamarknaden.  

Framtagningen av den nya medeltunga motorn har letts av Volvo Powertrain i Ageo, Japan, och motorn har utvecklats för att klara nuvarande och kommande avgaskrav, såväl de europeiska som de i USA och Japan. Förutom produktion av själva basmotorn kommer man i anläggningen i Pithampur även att slutmontera motorer för Indien samt för samtliga av Volvokoncernens marknader med avgaskraven Euro III och Euro IV.

Motorerna för den japanska marknaden kommer att produceras och slutmonteras i japanska Ageo medan motorerna för den europeiska marknaden kommer att slutmonteras i Venissieux, Frankrike.

Den nya medeltunga plattformen består av motorer på 5, 7 och 8 liter i effektklasserna 215-350 hästkrafter. Motorerna kommer att klara emissionskraven enligt japanska PNLT (Post New Long-Term), amerikanska EPA 2010 samt Euro III-VI.

“Asien är en allt viktigare marknad för Volvokoncernen med mycket goda tillväxtutsikter och investeringen innebär att vi får än bättre möjligheter att utveckla produkter anpassade till denna del av världen för att kunna ta del av dess tillväxt”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Genom att samla produktionen av basmotorn till Indien blir det möjligt för oss att tillgodose koncernens behov av kostnadseffektiva medeltunga motorer i Asien samtidigt som det även bidrar till att öka vår konkurrenskraft inom det medeltunga segmentet på övriga marknader.”

Koncernens nya medeltunga motorprogram börjar under 2010 tillverkas i Ageo för den japanska och den amerikanska marknaden. Tillverkningen av den medeltunga motorn i Pithampur beräknas starta under 2012.

“Den här investeringen kommer att i ett slag göra VECV till Indiens största och teknologiskt mest avancerade motortillverkare”, säger Siddhartha Lal, vd och Managing Director för VE Commercial Vehicles. ”Volvokoncernens avancerade teknologi och kvalitetsinriktning kommer att ge Eichers kunder inom det tunga segmentet en tillförlitlighet som saknar motstycke i Indien.”

Volvokoncernens samriskbolag VE Commercial Vehicles innehåller hela Eicher Motors lastbils- och bussverksamhet samt Volvokoncernens indiska försäljningsverksamhet på lastbilssidan samt serviceverksamhet på lastbils- och bussidan. Samriskbolaget bildades 2008.

2010-06-11

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49.

Se och ladda ned Videomaterial från VECV för TV- och filmproduktion.

Pressbilder finns tillgängliga i AB Volvos bildbank under Select Main Category / Press images alternativt via direktlänk.