Den röda bussen som gör Londons gator grönare

När mångmiljonstaden London satsar på att minska avgasutsläppen kombinerar man tradition och ny teknik: En klassisk röd dubbeldäckare med Volvos hybridteknologi transporterar Londonborna precis som vanligt – men med upp till 35 procents lägre bränsleförbrukning.
moving_the_worls_logo_142x88.jpg

Av alla människor som färdas med kollektivtrafik i världen åker 80 procent buss.  Bussar är lätta att använda i nästan alla trafikmiljöer och på många platser i världen är bussar det enda kollektiva transportmedlet. I London är bussen ett transportmedel av många, och en viktig komponent när staden måste minska biltrafiken i centrum.

Gatan Green Lanes i norra London är rena kaoset i rusningstrafik. Vid busshållplatsen utanför den populära puben The Fox stiger resenärerna på och av en aldrig sinande ström av röda dubbeldäckare. Luften fylls av det påträngande oljudet från bilar och dieselbussar.

Det öronbedövande bullret gör kontrasten till Volvos nya hybriddubbeldäckare så mycket skarpare. När den anländer till busshållplatsen stängs dieselmotorn av helt. Kvar blir bara en skön tystnad som inte bryts ens när hybridbussen lämnar hållplatsen, eftersom den bara använder elmotorn när den accelererar.

– Det är fantastiskt hur tyst den är när dieselmotorn är avstängd och den bara kör med eldrift, säger Daniel Clarke, en av pendlarna som står och väntar vid busshållplatsen. Jag kan inte ens föreställa mig hur det skulle vara om alla bussar vore hybrider.

Arrivas bussgarage Wood Green i Norra London är banbrytande när det gäller hybridbussar i London. Sommaren 2009 levererades sex splitternya Volvo B5L-hybriddubbeldäckare till garaget, där man har tidigare erfarenhet av hybridtekniken.

– Vi fick de första hybridbussarna 2007 och har nu totalt elva hybriddubbeldäckare här i Wood Green, säger Ian Tarran, teknisk chef vid Arriva London.

– Våra erfarenheter av hybridtekniken är positiva, och hela personalen, från mekanikerna till förarna är glada att få vara med och testa den. Möjligheterna till bränslebesparingar är enorma, säger han.

Myndigheten Transport for London, som är underställt Londons borgmästare, ansvarar för Londons transportsystem och har valt hybridbussar som ett viktigt steg mot en kollektivtrafik som ger mindre miljöpåverkan. För att testa Volvos röda hybriddubbeldäckare riktigt ordentligt valde man busslinje 141, som sträcker sig från Palmers Green till London Bridge, och har en total längd på nio kilometer och en turtäthet på 6–12 minuter.

– Snitthastigheten ligger omkring åtta kilometer i timmen och bussen stannar ungefär var 150:e meter, vid trafikljus, hållplatser och liknande. Det är en intensiv och tuff busslinje att köra i tung trafik, med många passagerare, så bussarna får jobba ganska hårt – upp till 17–19 timmar om dagen, säger Ian Tarran.

– Fälttesterna har visat att bränsleförbrukningen för Volvos hybriddubbeldäckare ligger inom våra mål, säger Niklas Deras vid Volvo Bussar.

– Linje 141 har de absolut tuffaste bussturerna, men bussarnas bränsleförbrukning har ändå minskat med över 30 procent jämfört med linjens vanliga dieselbussar.
 
FAKTA: Upp till 35 procents lägre bränsleförbrukning Hybriddubbeldäckaren Volvo B5L är utrustad med en dieselmotor med mindre cylindervolym än normalt eftersom den kombineras med en elmotor. Det är elmotorn som driver bussen när den accelererar upp till 15–20 km/h. När bussen har fått upp farten, kombinerar parallellhybridsystemet diesel- och elmotorerna för att hålla hastigheten. Vid högre hastigheter används enbart bussens dieselmotor. Batteriet laddas med återvunnen bromsenergi.

Flera av hjälpsystemen drivs också av el. Allt detta bidrar till stora bränslebesparingar vid körning där man ofta bromsar in och accelererar, till exempel i stadstrafik. Parallellhybridtekniken minskar bränsleförbrukningen och koldioxidutsläppen med upp till 35 procent jämfört med konventionella dieselbussar. I hybridkonfigurationen minskas utsläppen av kväveoxid och partiklar med upp till 40 till 50 procent.

Läs mer på www.volvogroup.com/movingtheworld (på engelska)