Lastbilsleveranser maj 2010

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under maj till 13 577 fordon. Detta var en ökning med 44% jämfört med motsvarande period förra året. Jämfört med april i år var ökningen 4%.
truck_deliveries_142x88.jpg

Volvokoncernen


Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, UD Trucks och Eicher):

Leveranser

Totalt

Föränd-
ring

Ackumulerat under året

 

Föränd-
ring

Volvokoncernen

2010

2009

 

             2010

  2009

 

Europa

5 010

4 023

25%

21 795

22 681

-4%

    Västra Europa

4 465

3 591

24%

19 073

20 889

-9%

    Östra Europa

545

432

26%

2 722

1 792

52%

Nordamerika

1 507

1 115

35%

8 196

6 329

29%

Sydamerika

1 637

958

71%

7 977

4 069

96%

Asien

4 179

2 198

90%

20 018

11 867

69%

    Mellanöstern

821

227

262%

3 311

2 703

22%

    Övriga Asien

3 358

1 971

70%

16 707

9 164

82%

Övriga marknader

1 244

1 142

9%

5 560

5 933

-6%

Totalt Volvokoncernen

13 577

9 436

44%

63 546

50 879

25%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

2 280

1 962

16%

9 950

9 045

10%

Medeltunga lastbilar (7-16t)

2 319

1 700

36%

12 397

7 624

63%

Tunga lastbilar (>16t)

8 978

5 775

55%

41 199

34 211

20%

Totalt Volvokoncernen

13 577

9 436

44%

63 546

50 879

25%


Se hela rapporten bifogad eller gå till Lastbilsleveranser på volvokoncernen.se>>

2010-06-16

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta
Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Patrik Stenberg, AB Volvo, 031-66 13 36
Anders Christensson, AB Volvo, tel 031-66 11 91
John Hartwell, Volvo Group North America, tel +1 212 418 7432

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 59 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 43 KB