Volvo-lastbilar i flera fältprov med dieselteknik för alternativa bränslen

På Energitinget 16-17 mars offentliggjorde Volvo Lastvagnar flera nyheter som visar att företaget ligger långt framme med alternativa bränslen för lastbilar i både när- och fjärrtrafik. Lösningar som kan komma att få stor betydelse för möjligheterna att nå Sveriges och EU:s uppsatta mål att reducera koldioxidutsläppen med 20 procent till 2020.


“Vi kommer nu att inleda fältprov med både metandieseltekniken och teknik för bio-DME”, berättade Lennart Pilskog Director Public Affairs vid Volvo Lastvagnar, på Sveriges Energiting.”Detta är en fortsättning på Volvo Lastvagnars initiativ från 2007 då man presenterade körbara lastbilar för sju olika alternativa bränslen”.

Lastbilar på Bio-DME till hösten
På Energitinget, som var det tolfte i ordningen och samlade cirka 2 300 deltagare, deltog Volvo Lastvagnar med fem föredragshållare inom energieffektivitet, logistik och bränsleutveckling. Företaget talade även om ett av sina fokusområde inom alternativa bränslen; Bio-DME som ger 95 procent lägre koldioxidutsläpp än diesel. I september 2010 inleds fältprov med de första FH lastbilarna med 13-litersmotor och företaget  kunde nu även presentera de deltagande kunderna.

”Vi har precis fått klart med sex åkerier på fyra orter som ska köra bilarna i daglig när- och fjärrtrafik”, säger Per Salomonsson, DME projektledare på Volvo. ”Åkerierna är DHL, Posten Logistik, Green Cargo, Bröderna Lindqvist Åkeri, J-Trans och Ragn-Sells. Fältprovet utvärderas 2012 innan vi beslutar om fortsättningen”.

Metandiesel snart i kommersiell drift
Volvo Lastvagnar har också kommit långt i utvecklingen av metandieseltekniken. En teknik som, enligt Lennart Pilskog, erbjuder en mycket attraktiv kombination av minskade koldioxidutsläpp, hög energieffektivitet, bra körbarhet och låga underhållskostnader.

Fältprov med metandieselteknik för gasdrift inleds nu tillsammans med åtta svenska åkerier, som kommer att använda diesel och gasformig metan (CNG) i Volvo FL och Volvo FE med sjulitersmotor.

Metandieselteknik nu även för fjärrtransporter
En nyhet som presenterades på Energitinget är nästa steg, som innebär fältprov med diesel och flytande metan (LNG) i Volvo FM med 13-litersmotorer.
”Kombinationen gasformig metan och diesel i en dieselmotor ger dubbla räckvidden mot en traditionell gasmotor med tändstift. Med flytande metangas fyrdubblas den jämfört med en typisk gaslastbil idag, vilket gör tekniken mycket intressant för fjärrtrafik”, säger Lennart Pilskog. ”Dessutom kan föraren köra vidare på enbart diesel om det trots allt är för glest mellan gasstationerna. Tekniken kan få stor betydelse för möjligheterna att nå Sveriges mål att reducera koldioxidutsläppen med 20 procent till 2020”.

”Vi har tagit flera viktiga steg på vägen mot kommersiell drift och planerar att leverera lastbilar som drivs av metangas och diesel redan under 2011”, fortsätter han. ”Vi börjar i begränsad omfattning och räknar med att öka volymerna under 2012.

Samarbete ger resultat
”Det viktiga för oss är att uppnå resultat och det gör vi bäst genom samverkan med andra aktörer”, säger Lars Mårtensson miljöchef på Volvo Lastvagnar”. ”Vi har en aktiv dialog med drivmedelsproducenter och -distributörer, transport- och logistikföretag, myndigheter och forskningsinstitut men ser gärna fler samarbeten”.

KNEG, Klimatneutrala godstransporter på väg, ett samarbetsprojekt mellan myndigheter, universitet, tillverkare och transportbranchen – är ett konkret exempel på detta. Nätverket har utgjort basen för flera projekt bland deltagarna, bland annat just dessa tester av nya bränslen.

”Inför Bio-DME-försöket startar Chemrec en produktionsanläggning i Piteå, medan Preem bygger tankstationer i Stockholm, Göteborg, Jönköping och Piteå. I försöket med metandieselteknik svarar AGA, Eon och Fordonsgas för etablerandet av gasstationerna för flytande metan. Kunder intresserade av att reducera sina CO2 emissioner deltager aktivt i testerna, dessutom medverkar myndigheterna för att få regelverket på plats", säger Lennart Pilskog.

 
Fakta

  • Både metandieseltekniken och Bio-DME bygger på Volvos beprövade och pålitliga dieselmotor med Euro 5 teknik som uppfyller de senaste stränga avgasnormerna.
  • Metandieseltekniken använder diesel i mindre mängd för att starta förbränningen, men huvudbränslet är metangas. Initialt används fossil metangas men gasleverantörernas ambition är att gå över till biogas, något som blir möjligt med den allt snabbare utbyggnaden av biogasproduktion i Sverige. Fossil metangas reducerar CO2-utsläppen med upp till 20 procent och biogas med hela 95 procent.
  • Bio-DME-bilarna drivs av Bio-DME, som i detta projektet framställs av svartlut från massaindustrin, CO2 utsläppen i ett ”well to wheel” perspektiv reduceras med över 95 procent.

Den 18 mars 2010

För ytterligare information, kontakta:
Lennart Pilskog, Corporate Communications,, tel +4631 664926, e-mail
lennart.pilskog@volvo.com
Jenny Björsne, Corporate Communications, tel +46 31 664523, e-mail jenny.bjorsne@volvo.com

Download

Energitinget100319_sv.pdf Format PDF Size 26 KB