Volvokoncernen populär arbetsplats enligt studentundersökning

Volvokoncernen förbättrade sin placering i de flesta kategorier i årets upplaga av undersökningen Företagsbarometern, som besvarades av nästan 17 000 studenter.
students_142x88.jpg

Undersökningen, som görs av företaget Universum, besvarades av nästan 17 000 studenter som avslöjar vilka förväntningar de har på sin framtida karriär samt vilka företag som är deras ideala arbetsgivare.

Inom kategorin civilingenjörer klättrade Volvokoncernen till plats 9, jämfört med plats 11 förra året, när det gäller var Sveriges studenter helst vill arbeta. Bland högskoleingenjörerna hamnade Volvokoncernen på plats 6 (10) och bland ekonomerna klättrade koncernen 16 placeringar till plats 29 (45). Inom kategorin Data/IT var koncernens placering oförändrad på plats 9.

Medelåldern på deltagarna i undersökningen var strax under 25 år och över 30 % av dessa tar examen i år och ska ut i arbetslivet till hösten. Undersökningens svar har samlats in genom olika kanaler via internet under perioden november 2009 till februari 2010. Undersökningen har genomförts i samarbete med Sveriges universitet och högskolor.