Lastbilsleveranser april 2010

Det totala antalet leveranser från Volvokoncernens lastbilsverksamheter uppgick under april till 13 030 fordon. Detta var en ökning med 42% jämfört med motsvarande period förra året.
truck_deliveries_142x88.jpg

Volvokoncernen
Totala leveranser per marknad för Volvokoncernens lastbilsverksamheter (Volvo Lastvagnar, Mack, Renault Trucks, UD Trucks och Eicher).


Leveranser

Totalt

Förändr

Ackum under året

 


Förändr

Volvokoncernen

2010

2009

 

             2010

 
2009

 

Europa

4 604

4 053

14%

16 785

18658

-10%

    Västra Europa

3 967

3 671

8%

14 608

17298

-16%

    Östra Europa

637

382

67%

2 177

1 360

60%

Nordamerika

1 434

1 128

27%

6 689

5 214

28%

Sydamerika

1 787

868

106%

6 340

3 111

104%

Asien

4 029

1 978

104%

15 840

9 669

64%

    Mellanöstern

685

180

281%

2 490

2 476

1%

    Övriga Asien

3 344

1 798

86%

13 350

7 193

86%

Övriga marknader

1 176

1 170

1%

4 316

4 791

-10%

Totalt Volvokoncernen

13 030

9 197

42%

49 970

41 443

21%

 

 

 

 

 

 

 

Lätta lastbilar (< 7t)

3 005

1 973

52%

9 474

7 083

34%

Medeltunga lastbilar
(7-16t)

1 702

1 511

13%

8 277

5 924

40%

Tunga lastbilar (>16t)

8 323

5 714

46%

32 219

 28436

13%

Totalt Volvokoncernen

13 030

9 197

42%

49 970

41 443

21%Läs hela rapporten i bifogade dokument eller besök Lastbilsleveranser på volvokoncernen.se>>

2010-05-18

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta

Mårten Wikforss, AB Volvo, 031-66 11 27 eller 0705-59 11 49

Investor Relations:
Christer Johansson, AB Volvo, 031-66 13 34
Anders Christensson, AB Volvo, tel 031-66 11 91
John Hartwell, Volvo Group North America, tel +1 212 418 7432

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 37 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 40 KB