Volvo Aero erbjuder total tillgänglighet i unikt avtal om Gripen-motorn

FMV och Volvo Aero har tecknat ett avtal som innebär att Volvo Aero under fem år kommer att ansvara för motorunderhåll, reservdelsförsörjning och tekniskt produktstöd av Gripen-motorn i såväl Sverige, Ungern som Tjeckien. Avtalet är unikt i sitt slag: Volvo Aero utlovar ständig tillgänglighet.
142x88testriggen.jpg
Avtalet, ”RM12 PBL” (Performance Based Logistics) väntas vara värt cirka 1,2 miljarder kronor för Volvo Aero under fem år (två år med option på ytterligare tre). Det omfattar såväl motorunderhåll, reservdelsförsörjning som tekniskt produktstöd, för Volvo RM12, Gripens motor.

Avtalet är ytterligare ett steg i att utveckla det sedan tidigare framgångsrika samarbetet mellan FMV, Försvarsmakten och Volvo Aero.

Förhandlingarna om kontraktet har pågått under nästan två år och har bland annat lett fram till att FMV, Försvarsmakten och Volvo Aero tillsammans utvecklat lösningar som ger Volvo Aero incitament för en ökad kostnadseffektivitet. Vidare innebär Volvo Aeros åtagande att flygvapnen i tre länder, Sverige, Tjeckien och Ungern, utlovas full tillgänglighet för sina Gripen-motorer på veckovis basis. Ett tillgänglighets-åtagande på denna nivå lär i sig vara världsunikt.

”Kundnyttan har hela tiden stått i fokus i förhandlingarna. Vi är tacksamma över att nu ha fått detta förtroende. Det hjälper oss att ytterligare fördjupa vårt samarbete och våra arbetsformer med RM12-kunder i tre olika länder”, kommenterar Volvo Aeros vd, Staffan Zackrisson.

Volvo RM12 är vid det här laget en mycket beprövad motor. Gripen har för närvarande flugit totalt drygt 143 000 timmar. Under alla dessa flygningar har till dags dato inget Gripen-plan drabbats av ett enda motorrelaterat haveri eller incident, vilket placerar Volvo RM12 i en särskild klass för sig.

”Det är därför ingen överdrift att påstå att vi erbjuder världsklass när det gäller flygsäkerhet, tillgänglighet och flygkostnad”, säger Staffan Zackrisson.