Lösning som förebygger vältolyckor belönas

Shell Chemicals och Bertocco har utvecklat ett system som på ett enkelt och effektivt sätt kan minska risken för vältolyckor med lastbilar. Därför tilldelas de 2010 års EuroTra Safety and Innovation Award. Priset delas ut årligen av the European Transport Training Association (EuroTra) i samarbete med Volvo Lastvagnar.
rollover_142x88.jpg
− Säkerhet är ett av Volvo Lastvagnars kärnvärden. Därför vill vi vara med och uppmärksamma och belöna goda idéer som kan bidra till att höja trafiksäkerheten. Årets pristagare har åstadkommit en enkel och smart lösning som adresserar ett viktigt område, säger Carl Johan Almqvist, ansvarig för trafik- och produktsäkerhet på Volvo Lastvagnar och medlem i EuroTras jury.

Systemet är i första hand utvecklat för tankbilar men kan i princip användas för alla slags transporter med lastbil och trailer. Det består av en sensor på trailerns bakaxel och en mottagare i hytten. Sensorn känner av trailerns sidorörelser och uppmärksammar föraren med ljud- och ljussignaler om ekipaget uppför sig onormalt och riskerar att välta. En situation som kan uppstå till exempel vid kurvtagningar i för hög hastighet. Systemet är okomplicerat och kan till en låg kostnad monteras på befintliga lastbilar. Det är dessutom väldigt lämpligt att använda i utbildningssyfte, för att öka förarnas förståelse för hur vältolyckor kan undvikas.

− I nyare lastbilar som har ESP får man en varning när en vält- eller sladdsituation uppstår, samtidigt som systemet på ett kontrollerat sätt ansätter bromsarna och förhindrar en olycka, säger Carl Johan Almqvist. Men för äldre lastbilar är det här systemet ett väldigt bra alternativ.

EuroTra är ett internationellt nätverk av utbildningsorganisationer inom transport- och logistikbranschen. Tillsammans med Volvo Lastvagnar delar EuroTra varje år ut The EuroTra Safety and Innovation Award till ett företag som utmärkt sig genom att bidra till ökad trafiksäkerhet eller till att förbättra förarnas arbetsmiljö.

Den 19 november 2010

Volvo Lastvagnars ESP-System
Volvos stabiliseringssystem ESP (Electronic Stability Program) registrerar, med hjälp av ett antal sensorer, förarens agerande och lastbilens beteende på vägen. Systemet avläser bland annat graden av över- eller understyrning, hjulhastighet och plötsliga kursändringar. Baserat på denna information kan ESP beräkna om det finns risk att fordonet ska välta. Systemet har också förmågan att motverka fällknivsverkan eller sladd, genom att bromsa ett eller flera hjul för att stabiliteten ska bibehållas. Volvo är den enda lastbilstillverkaren i världen som erbjuder ESP både på dragbilar och jämnlastbilar med ett eller flera släp.  

Länk till bilder

För ytterligare information, kontakta:
Merril Boman, Mediarelationer Sverige, tel +46 70 6017975, e-mail
merril.boman@volvo.com
Marie Vassiliadis, Mediarelationer Europa, tel +46 31 322 4127, e-mail marie.vassiliadis@volvo.com