Klart med försäljningen av Volvo Aeros amerikanska dotterbolag

Avyttringen av Volvo Aeros amerikanska dotterbolag Volvo Aero Services har genomförts. Ny ägare är det amerikanska investmentbolaget H.I.G. Capital.

I juli meddelade Volvo Aero att ett principavtal angående avyttringen av det amerikanska dotterbolaget, Volvo Aero Services, hade tecknats.

Det nya namnet på företaget är ”VAS Aero Services”. Claes Malmros kommer att kvarstå som vd för det nybildade företaget.

Bakom beslutet att avyttra Volvo Aero Services ligger Volvo Aeros strategi att fokusera på sin kärnverksamhet, att utveckla och tillverka komponenter till flygmotorer.

Verksamheten för underhåll av motorer till flygplan och gasturbiner som idag bedrivs i Trollhättan berörs inte av affären.

2010-10-07

Journalister som vill ha ytterligare information om VAS Aero Services, vänligen kontakta Claes Malmros, Tel: +1 561 998 9330.

Volvo Aero webbplats >>
H.I.G. Capital webbplats >>

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 14 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 14 KB