Volvokoncernen positiv till europeisk koldioxidlagstiftning för lastbilar

Volvokoncernen ser positivt på EU-kommissionens ambition att lägga fram ett förslag till en europeisk koldioxidlagstiftning som reglerar utsläpp från lastbilar. En förutsättning är dock att utsläppen mäts utifrån det transportarbete som fordonen utför och inte enbart utifrån det individuella fordonets utsläpp.
”En lastbil är inte en större bil”, säger Volvos koncernchef Leif Johansson. ”Lastbilar utför ett viktigt transportarbete och utsläppsmätningarna måste ta hänsyn till den last som fordonen transporterar, inte bara till hur mycket varje fordon släpper ut var för sig under en viss sträcka.”

”Ett bättre mått är utsläpp per tonkilometer”, konstaterar Leif Johansson. ”Om vi inte tar hänsyn även till den last som fordonet transporterar är annars risken att transportörerna för att klara kraven väljer att köra med tre små lastbilar istället för en stor vilket kommer att leda till betydligt högre utsläpp men också till ökade problem med trängsel, buller och liknande.”

En annan fråga som diskuterats gäller tekniken för att klara utsläppen men här är Leif Johansson inte särskilt orolig.

”Vi tror inte det är omöjligt att klara kraven rent tekniskt men för att vi skall få verkliga sänkningar av koldioxidutsläppen måste kraven ta hänsyn till mer än bara utsläpp per kilometer annars riskeras paradoxalt nog ökade utsläpp.”

2010-10-11

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031-66 11 27 alt 0705-59 11 49