Volvo Lastvagnar inleder fältprov med flytande gas

Idag startar Volvo Lastvagnars publika fältprov med metandiesellastbilar som kan tankas med flytande metangas. Samtidigt invigs Sveriges första tankstation för flytande metangas på Stigs Center i Göteborg.
Volvo FM methane diesel

Detta är ett revolutionerande steg i utvecklingen av gas i tunga fordon, då gas i flytande form i kombination med metandieselteknologin ger fyrdubblad räckvidd jämfört med de flesta traditionella gaslastbilar.

“Ett ökande användande av gas är en brygga till klimatneutrala transporter,” säger Volvo Lastvagnars miljöchef Lars Mårtensson. ”Vi ser redan hur tillverkningen av biogas börjar ta fart i många länder. Vi lever i en övergångsperiod – från decennier av oljeberoende till ett samhälle uppbyggt av förnyelsebara bränslen. När lastbilarna kan köra på 80 procent ren biogas och 20 procent ren biodiesel som tändmedel. Då blir koldioxidutsläppen 80 procent lägre än vid konventionell dieseldrift.”

Det är tre Volvo FM-lastbilar med 13-litersmotorer som nu fälttestas. Tekniken bygger på Volvos beprövade Euro 5-dieselmotor som konverterats för gasdrift.

”Vi har valt en väg där vi kombinerar dieselmotorns överlägsna verkningsgrad med
gasens fördelar,”säger Mats Franzén motoransvarig på Volvo Lastvagnar. ”Då får vi en lastbil som är betydligt mera energieffektiv än traditionella gaslastbilar”.

Fälttestlastbilarnas har fått särskilda tankar för flytande metangas, som är det optimala metandieselbränslet. Med flytande metan och diesel i förhållandet 75–25 är räckvidden för en lastbil i långfärds- eller linjetrafik 50-100 mil, beroende på körförhållanden. En fördubbling jämfört med de metandiselfordon som tankas med komprimerad gas, och fyra gånger längre än gaslastbilar med ottomotor.

”Innan infrastrukturen för flytande metangas byggt ut är det också en stor fördel att bilarna med metan-dieselmotorer också kan köras på enbart diesel,” säger Mats Franzén.

Fordonen i fältprovet körs av transportföretagen DHL, Götene Kyltransporter och Renova. Starten av fältprovet sammanfaller med invigningen av Sveriges första tankstation för flytande metangas på Stigs Center i Göteborg. Stationen är ett samarbetsprojekt mellan Volvo Lastvagnar, Fordonsgas Sverige och Göteborg Energi.

”För att vår metandieselteknologi ska slå brett krävs att tanknätet för flytande metangas byggs ut. Den nya tankstationen är en mycket viktig steg i den utvecklingen,” säger Lars Mårtensson.

Tidigare har det bara funnits tankstationer för komprimerad gas, så kallad CNG (Compressed Natural Gas). Om metangasen i stället för att trycksättas kyls till 160 minusgrader blir den flytande och volymen halveras. Den kallas då LNG/LBG.

”I och med Volvos satsning öppnar sig en helt ny marknad för oss,” säger Bo Ramberg, vd Fordonsgas Sverige AB. ”Nu blir det riktigt intressant även för tunga fordon att köra på gas och vi räknar med att den marknaden kommer att öka snabbt. För att driva på utvecklingen vill vi visa att infrastrukturen hänger med.”

Än så länge är tre tankställen för flytande metangas planerade i Sverige. Förutom det färdigbyggda i Göteborg, ska Aga öppna ett i Stockholm och Eon ett i Malmö. I samtliga projekten är Volvo Lastvagnar samarbetspartner. Och det finns planer på fler stationer om efterfrågan växer.

2010-10-20

För ytterligare information, kontakta:              
Merril Boman, Mediarelationer Sverige, tel +46 70 6017975, e-mail
merril.boman@volvo.com
Lennart Pilskog, Corporate Communications, tel +46 66492, e-mail lennart.pilskog@volvo.com

Bilder är tillgängliga i Volvo Lastvagnars bildbank  http://imagegallery.vtc.volvo.se/

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 24 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 25 KB