Volvokoncernen med bland världens mest hållbara företag

Volvokoncernen kvalificerar sig återigen för att få komma med på Dow Jones Sustainability World Index (DJSI). De 2 500 största företagen i världen bedöms utifrån ekonomiska, miljömässiga och sociala kriterier med fokus på långsiktigt aktieägarvärde. De 300 företag som rankas högst, däribland Volvokoncernen, inkluderas i DJSI World.
Den årliga granskningen baseras på en analys av företagens ekonomiska, miljömässiga och sociala prestation där områden som bolagsstyrning, riskhantering, varumärkesfrågor, klimatfrågor, leverantörsfrågor och arbetsmiljö ingår. Särskilt gott betyg får Volvokoncernen för det sätt som företaget hanterar miljöfrågor, arbetsmiljö och bolagsstyrning på, men koncernen får också höga betyg när det gäller efterlevnad av koncernens uppförandekod och anti-korruptionspolicy.

Sedan starten av DJSI har Volvokoncernen varit med på indexet, men konkurrensen har med åren hårdnat betydligt eftersom det blir allt viktigare för företag att få en extern verifiering och ett kvitto på sitt hållbarhetsarbete. Detta ledde till att Volvokoncernen inte kom med i indexet förra året.

”Vi har arbetat hårt internt med att förbättra vår redovisning av hållbarhetsfrågor och vi har blivit betydligt bättre på att lyfta fram goda exempel på allt det som görs i koncernen”, säger Jan-Eric Sundgren, Senior Vice President med ansvar för miljö- och samhällsfrågor. ”Hållbarhetsfrågor spänner över olika funktioner i koncernen och många medarbetare bidrar i sitt dagliga arbete till att vi rankas bland de bästa i världen inom detta område”.

”Långsiktiga investerare fokuserar i allt högre grad på att de bolag man vill investera i har kontroll över sina risker inom hållbarhetsområdet“, säger Christer Johansson, chef för Volvokoncernens Investor Relations. ”Att vara med på DJSI World ses av ägare och investerare som en kvalitetsstämpel.”

http://www.sustainability-index.com/