Idéerna flödade på "Innovation Jam"

351 idéer kring mjuka produkter och transportlösningar. Det är resultatet efter koncernens första gemensamma virtuella diskussionsforum. - Det blev mycket bra. Vi fick in massor med kreativa förslag, säger Hans Persson, innovationsdirektör på Volvo Technology och en av intiativtagarna till forumet.
Hans Lind, Hans Persson och Priyanka Yadav, Volvo Technology

Ett  ”innovation jam” har till syfte att bjuda in anställda att komma med idéer till innovationer. Idéer som sedan kan utvecklas vidare inom företaget.

Tidigare har Volvo Technology arrangerat liknande forum internt inom enheten. Men det här var första gången som hela koncernen var inbjuden att delta. Forumet varade i sammanlagt 48 timmar och efteråt var Hans Persson mycket nöjd.

- Vi hade en stor global närvaro. Dessutom var det en bra spridning av anställda från marknad, strategi och teknik, vilket gjorde att vi fick in flera perspektiv i diskussionerna, säger han.

De 351 idéerna och 1450 kommentarerna har nu sammanställts. Nio av dem ska utvecklas vidare och få finansiering. Men de andra ska inte glömmas bort enligt Hans Persson.

- Vi grupperar idéerna för att hitta en mottagare som kan förvalta dem och utveckla dem vidare, säger han.

När Global Magazine besökte själva ”forumet” satt 15 moderatorer, tillsammans i ett av konferensrummen på Volvo Technology. Anställda skrev direkt in till forumet och moderatorerna svarade, kommenterade och förde diskussionen framåt.

Förutom varje moderator i Göteborg fanns också ett antal moderatorer uppkopplade i USA för att kunna täcka in olika tidszoner. Vid Global Magazines besök hade forumet pågått ett drygt dygn och enligt Jonas Thorngren, från Volvo Technology, började det lossna riktigt ordentligt.

- I början gick det lite trögt. Jag tror många var oroliga för att bara slänga ur sig idéer helt fritt. Men nu märker de att det här är prestigelöst. Ingenting ifrågasätts eller anses vara fel, sade han.

Brevid Jonas Thorngren satt  Rebello Hysen, AB Volvo strategiavdelningen. Det var första gången han deltog på ett idéforum och hans skärm fylldes hela tiden med nya förslag.

- Det är bra att det kommer från anställda med olika erfarenhet. Jag har till exempel fått in en hel del från Indien om hur vi ska kunna förbättra transporterna och infrastrukturen, säger han.

Staffan Lundgren, Volvo Technology och Marc Lejeune, Volvo Powertrain, hade ansvar för frågor om bränsleeffektivitet. De välkomnade att få in andra perspektiv än enbart de tekniska.

- Här pratar vi inte bara ren motorutveckling utan ser också på hur marknaden vill ha olika lösningar. Det breddar oss på ett mycket positivt sätt, sade Staffan Lundgren.

- Vi kommer närmare kunden och får också en global syn på frågan direkt här i forumet, sade Marc Lejeune. 

Fakta
Forumet som kallades, ”Volvo Group idea generation jam”, arrangerades av Volvo Group Business Innovation som arbetar på uppdrag av AB Volvo, GIB Technology , GIB Soft Products och Volvo Technology Transfer. Hela forumet koordinerades av Volvo Technology.
Temat var mjuka produkter (soft products) och transportlösningar och det var indelat i fem olika ämnen: bränsleeffektivitet, nya affärer, framtida transportlösningar, emerging markets (kommande stora marknader som tex Indien) och uptime (maximalt utnyttjande av fordonet, utan onödiga stopp) och nya affärer. Sammanlagt var det drygt 26 000 inloggningar på siten.

Bild: Hans Persson, i mitten, var mycket nöjd med all kreativitet och alla idéer som kom in under diskussionsforumet. Här tittar han på vad Hans Lind och Priyanka Yadav från Volvo Technology har fått in för förslag.