Sunwin Bus står stadigt i Nanjing

Nanjing utgör ett viktigt transportnav i regionen runt floden Yangtze i Kina. Högt upp på agendan står ett fungerande system för kollektivtrafiken samt bättre och bekvämare bussar. Tack vare sina många möjligheter och sitt gynnsamma geografiska läge har Nanjing blivit en viktig marknad för Sunwin Bus.
Sunwins samarbete med Nanjing Argos Bus inleddes 2008 med leverans av 20 bussar. Det blev en effektiv språngbräda in på marknaden för kollektivtrafik i fyra miljonersstaden Nanjing, sydväst om Shanghai.

Ge Weifen, chef för Nanjing Argos Bus tekniska avdelning, säger:

– Vi uppnådde våra mål, nämligen att uppgradera fordonsparken, spara energi och värna om miljön. Sunwin har gett oss bra service på eftermarknaden och vårt samarbete har varit en alltigenom positiv erfarenhet.

I dag har Nanjing Bus totalt 368 Sunwin-bussar på olika busslinjer i centrala Nanjing och dess förorter. Under resans gång har Sunwin också öppnat ett kontor i Nanjing och etablerat ett väl fungerande system för service.

Förarna har erbjudits gratis utbildning och bland annat fått träna på säker och miljövänlig körning.
Den utmaning som Sunwin nu står inför är hur man ska kunna dra nytta av sina fördelar och vinna fler marknadsandelar trots att antalet konkurrenter ökar. Li Weiyan, chef för Sunwin Bus Corporations kontor i Jiangsu, konstaterar att det inte går att vinna hela landet med en och samma bussmodell.

-En bussmodell som passar Shanghai kanske inte passar Nanjing. Vi måste utveckla specialanpassade produkter för Nanjing och vinna marknadsandelar genom differentierade produkter. Att de olympiska spelen för ungdomar kommer att hållas i Nanjing sommaren 2014 innebär ett unikt tillfälle för oss. Sunwin kommer definitivt att dra nytta av detta och fortsätta utvecklas, säger Li Weiyan.

Fakta
Sunwin Bus är ett joint venture, samriskföretag,  med Volvo Bussars kinesiska partner SAIC Motor. Produktionen är förlagd till Shanghai och där dominerar också Sunwin stadens kollektivtrafik. Under världsutställningen som pågår just nu i Shanghai rullar Sunwins hybridbussar inne på området. Samtidigt har Sunwin länge arbetat för att expandera i andra städer. Nanjing, fyramiljonersstaden sydväst om Shanghai, är ett exempel på det. De 20 första Sunwin-bussarna som började köras i Nanjing 2008 är 11,5 meter långa och har 42 platser. Till skillnad från tidigare luftkonditionerade fordon kan de här bussarna ha fönstren öppna. När luftkonditioneringen inte används under våren och hösten, behöver det inte kännas varmt och instängt inne i bussen. Sunwins bussar uppfyller utsläppskraven Euro III.

Bild: Totalt 368 Sunwin-bussar kör olika busslinjer i centrala Nanjing och i förorterna runt fyramiljonersstaden.