Volvo IT tecknar avtal med norska Storebrand

Volvokoncernens dotterbolag Volvo IT har tecknat ett flerårigt avtal med det norska försäkringsbolaget Storebrand. Avtalet, som tecknats med moderbolaget, gäller drift av system som hanterar försäkringsbolagets fondpengar för den svenska marknaden inom dotterbolaget SPP. Avtalet är Volvo IT:s första affär utanför Volvobolagen i Norge.

”För Storebrand framstod Volvo IT som en väldigt intressant leverantör”, säger Knut-Olav Hoeg, inköpsdirektör på Storebrand. ”I den inköpsprocess vi genomfört har de både visat på god kompetens inom det aktuella driftsområdet och en smidighet som samarbetspartner. Det skall bli väldigt spännande att få in dem som aktör på den norska IT marknaden.”

Volvo IT har sedan tidigare kunder inom försäkringsbranschen med ansvar för Skandia och Statens Pensionsverks (SPV) serverdrift.

”Storebrand ställde mycket höga krav på sekretess och säkerhet, vilket vi har stor erfarenhet av”, säger Robert Andersson, ansvarig för affärsutveckling på Volvo IT. ”Det tror jag gynnade oss i upphandlingen.”

Volvo IT vann uppdraget i konkurrens med andra nordiska IT-bolag. Överlämningen av ansvaret för driften sker den 31 januari 2011.

”Vi söker samarbeten med stora organisationer som skapar synergier till Volvokoncernen”, fortsätter Robert Andersson. ”Det bidrar också till att vi kan ge ett attraktivt erbjudande till våra kunder.”

Volvo IT vann 2009 upphandlingen om Stockholm stads outsourcing av sin IT- verksamhet. Uppdraget är värt omkring 545 Msek per år  i fem år med option på ytterligare 4 år. Avtalet omfattar 42 000 arbetsplatser, användarsupport och en konsoliderad serverdrift. Affären var förra årets största offentliga IT-upphandling i Sverige.

2010-09-21

För mer information, vänligen kontakta:
Jan Strandhede, pressansvarig, Volvo IT. Telefon +46 31 323 37 15.

Download

PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 16 KB
PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 16 KB