Volvos Teknikpris för ett effektivare hydraulsystem i grävmaskiner

Fyra ingenjörer från Korea får Volvos Teknikpris 2011 för sitt arbete med att förädla Volvo Construction Equipments hydraulsystem i en grävmaskin. Genom denna förädling kan bränslebesparingar på cirka 15 procent uppnås.
Volvo Technology Award 2011

Priset delas ut av Volvos koncernchef Leif Johansson idag den 6 april i samband med AB Volvos årsstämma.

Volvos Teknikpris 2011 uppmärksammar vad som kan kallas ”hederligt ingenjörsarbete”. Det nu prisbelönta teamet ingenjörer vid Volvo Construction Equipments (Volvo CE) anläggning i Changwon, Korea, har med hjälp av kloka lösningar förädlat en grävmaskins hydraulsystem så mycket att den drar 11-15 procent mindre bränsle, beroende på typen av arbete. Maskinerna har blivit så effektiva, att de förbrukar cirka 10 procent mindre bränsle än konkurrenternas motsvarande bästa maskiner. Volvo CE:s grävmaskiner har ett unikt elektroniskt system för styrning av hydraulpumpen, vilket ingenjörerna har kunnat utnyttja.

Jämfört med utvecklingen av ny teknik för att spara bränsle, till exempel hybridlösningar, har den prisbelönta lösningen mindre påverkan på produktkostnaden.

Utvecklingsteamet i Korea har skapat en algoritm för att bättre styra flödet i hydraulsystemet och begränsa det under grävandets accelerationsfas samt en algoritm för att minska flödet vid höga belastningar. Dessutom är hydraulsystemet optimerat för minsta möjliga invändiga friktion av oljan i ledningarna. För beräkningen av flödesbehovet vid olika arbetsförhållanden, har en tredje algoritm skapats av ingenjörerna.

Detta arbete har hittills inneburit ett vunnet patent och ytterligare fem patentansökningar är lämnade i både Korea, USA och EU.

”Som ingenjör i botten, är det alltid extra trevligt för mig att se hur ”vanligt”, skickligt ingenjörsarbete kan ge så fantastiska resultat som detta”, sade Volvos koncernchef Leif Johansson vid prisutdelningen. ”Med hjälp av kloka idéer har det traditionella hydraulsystemet kunnat förfinas så att närmare 15 procent bränsle kan sparas. Det gynnar inte bara våra kunders plånböcker, utan bidrar också till att minska miljöbelastningen.”

Följande fyra personer belönas:

Heagyoon Joung och Sanghee Lee vid Volvo CE Technology Platform, Hydraulic Systems, samt Dongsoo Kim och Hungju Shin vid Volvo CE Technology Platform, Electric & Electronic Systems.
 
Volvos Teknikpris instiftades 1988 och delas i år ut för 24:e gången. Priset är ett uttryck för uppskattning av särskilt framstående tekniska insatser inom Volvokoncernen, vilka bidrar till den tekniska profileringen och stimulerar till insatser som för koncernens tekniska kompetens framåt. 


2011-04-06

Ladda ner bilder

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss, 031 66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 37 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 17 KB