Volvo Technology Transfer säljer aktieinnehavet i TranSiC AB

Volvo Technology Transfer (VTT) har sålt sitt aktieinnehav i TranSiC AB till amerikanska Fairchild Semiconductor Corporation. VTT investerade i TranSiC AB hösten 2006 och har sedan dess varit aktiv ägare.

Svenska TranSiC AB har 10 anställda och designar, tillverkar och säljer kiselkarbidtransistorer som bland annat används inom den växande marknaden för hybridfordon.

Efter försäljningen kommer TranSiC att ingå i Fairchild med fortsatt verksamhet i Kista.

”Vi är stolta över att ha bidragit till uppbyggnaden av TranSiC till ett världsledande företag inom sitt område”, säger Erik Hedenryd, Investment Manager på VTT. ”Fairchilds förvärv av TranSiC är en bekräftelse på bolagets teknikkompetens och affärsmannaskap.”

TranSiC är ett high tech-bolag som har utvecklat bipolära kiselkarbidtransistorer som möjliggör utmärkt prestanda över stora temperaturintervaller samt ger högre effektivitet i energiomvandlingen.

”Tillsammans med grundarna på TranSiC, visar Volvo Technology Transfer, Industrifonden och Midroc New Technology hur man i en prispressad och volymdriven bransch som elektronikkomponenter kan göra bra investeringar om man kombinerar rätt teknologihöjd med rätt applikationsområde, som i detta fall hybridsystem för fordon och solenergi” säger Johan Carlsson, vd på Volvo Technology Transfer.

Affären kommer inte att ha en materiell påverkan på Volvokoncernens resultat eller finansiella ställning.

2011-04-18

Ytterligare upplysningar lämnas av: Johan Carlsson, VD, Volvo Technology Transfer, tel 031 3229013 eller Erik Hedenryd, Investment Manager, Volvo Technology Transfer, tel 031 66 91 81

Om Volvo Technology Transfer
Volvo Technology Transfer AB fokuserar på att utveckla och stödja nya affärer av relevans för Volvokoncernen. En del i det arbetet är att investera i företag och projekt som är av tekniskt och kommersiellt intresse. Bolaget ska även stödja utvecklingen av entreprenörskap och innovationer inom Volvo. Om VTT på volvokoncernen.se