Volvokoncernen – det första kvartalet 2011

Under det första kvartalet 2011 hade Volvokoncernen en stark försäljningstillväxt och en avsevärt förbättrad lönsamhet. Försäljningen uppgick till 72 miljarder kronor, vilket var en ökning med 22% jämfört med det första kvartalet föregående år. Rörelseresultatet förbättrades till 6,5 miljarder kronor med en rörelsemarginal på 9,1%.

• Under det första kvartalet steg nettoomsättningen med 22% till 71,6 Mdr kr (58,6). Nettoomsättningen steg med 33% justerat för förändrade valutakurser
• Högsta rörelseresultatet och rörelsemarginalen någonsin för ett första kvartal
• Rörelseresultatet uppgick till 6,5 Mdr kr under det första kvartalet (2,8). Rörelsemarginalen det första kvartalet var 9,1% (4,8). Jämfört med det första kvartalet 2010 påverkade förändrade valutakurser rörelseresultatet negativt med cirka 1,3 miljarder kronor
• Rörelseresultatet påverkades positivt av en tillgodoräkning av mervärdesskattereduktion motsvarande 590 Mkr och negativt av störningar i den japanska verksamheten som uppskattas till 250 Mkr
• Under det första kvartalet uppgick resultatet per aktie före och efter utspädning till 2,01 kronor (0,83)
• Under det första kvartalet var det operativa kassaflödet i industrirörelsen -4,0 Mdr kr (-2,7), vilket är säsongsmässigt normalt

”Vi ser att våra mogna marknader återhämtar sig samtidigt som vi har en fortsatt kraftig försäljningsökning och god lönsamhet i våra verksamheter på tillväxtmarknaderna i Brasilien, Kina och Indien.” Leif Johansson, VD och koncernchef.

Läs hela rapporten under Delårsrapporter .

2011-04-27

Kontaktuppgifter Investor Relations:
Christer Johansson, +46 31 66 13 34
Patrik Stenberg, +46 31 66 13 36
Anders Christensson, +46 31 66 11 91
John Hartwell, +1 212 418 7432