Valberedningens förslag till årsstämman avseende styrelseledamöter

Med anledning av att Olof Persson har utsetts till ny verkställande direktör och koncernchef för Volvo att tillträda den 1 september 2011 har valberedningen i AB Volvo justerat sitt förslag avseende styrelseledamöter enligt följande.

Valberedningen föreslår omval av Peter Bijur, Jean-Baptiste Duzan, Hanne de Mora, Anders Nyrén, Louis Schweitzer, Ravi Venkatesan, Lars Westerberg och Ying Yeh. Valberedningen föreslår vidare omval av Leif Johansson för tiden till och med den 31 augusti 2011 och nyval av Olof Persson från och med den 1 september 2011. Valberedningen föreslår även val av Louis Schweitzer som styrelsens ordförande.

Valberedningen anser att det är positivt för AB Volvo att verkställande direktören och koncernchefen för Volvokoncernen också är ledamot av styrelsen, vilket har varit fallet under många år. Valberedningen anser därför att det faktum att Leif Johansson lämnar posten som verkställande direktör och koncernchef för Volvo den 31 augusti 2011 och ersätts av Olof Persson bör reflekteras i styrelsens sammansättning.

2011-04-04

För ytterligare information, vänligen kontakta valberedningens ordförande Thierry Moulonguet, tel +33-1-7684 6343

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 26 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 12 KB