Volvos koncernchef Leif Johansson invigningstalade vid Boao i Kina

Idag invigs konferensen Boao Forum for Asia 2011 i Hainanprovinsen i Kina. Konferensen behandlar frågor inom klimat och miljö och bland talarna återfinns bland annat Kinas president Hu Jintao, Rysslands president Dmitry Medvedev och Brasiliens president Dilma Rousseff. Volvos koncernchef Leif Johansson talade på invigningen inför världsledarna utifrån ett näringslivsperspektiv som behandlade ekonomisk återhämtning samt hållbar utveckling.

I sitt tal fokuserade Leif Johansson på att den globala ekonomin nu uppvisar en återhämtning men att det fortfarande finns många utmaningar kvar som måste hanteras, exempelvis befolkningstillväxten, klimatförändringarna och en alltmer besvärlig trafiksituation runt om i världen.

”Jag tror att vi alla är överens om vikten av samarbete utan hänsyn till nationsgränser i vår strävan mot en bättre framtid”, sade Leif Johansson, som också lyfte fram det faktum att Volvokoncernen som världens första fordonstillverkare anslutit sig till Världsnaturfondens (WWF) initiativ ”Climate Savers”.

Vidare talade Leif Johansson om vikten av att samarbeta mot ett globalt affärsklimat som fokuserar på hållbar utveckling. Leif Johansson sa också i sitt tal att Boao Forum är en viktig mötesplats för världens ledare att samla idéer och skapa lösningar från såväl regeringshåll som från handel- och industrisektorn.

Volvokoncernen har varit huvudsponsor (diamond sponsor) för Boao Forum de senaste fyra åren och årets konferens har lockat över 2 000 deltagare. För Volvokoncernen ger ett deltagande vid Boao bland annat möjligheter att kunna ta med sig erfarenheter och anpassa dessa till koncernens verksamhet i Asien.

Volvokoncernen har funnits representerade på den kinesiska marknaden sedan 1992, då ett representationskontor sattes upp i Beijing. Verksamheten har vuxit kraftigt sedan dess och i dagsläget finns samtliga koncernens affärsområden och affärsenheter representerade i Kina med drygt 5 000 anställda.

Boao Forum For Asia (BFA) är en icke statlig, icke vinstdrivande organisation där ledare inom regeringar, affärsliv och akademi i Asien och andra delar av världen träffas för att dela visioner för aktuella ämnen i Asien samt världen som helhet. Ett syfte med forumet är att hjälpa länderna i Asien att nå sina utvecklingsmål.

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta AB Volvo, Media Relations & Corporate News, 031-66 11 81.