Nytt antal röster i AB Volvo

Antalet röster i AB Volvo har förändrats till följd av omvandlingar av sammanlagt 2 610 200 A-aktier till sammanlagt 2 610 200 B-aktier. Omvandlingarna har skett med stöd av den möjlighet för A-aktieägare att begära omvandling av A-aktier till B-aktier som infördes i bolagsordningen vid årsstämman 2011.

Idag den 31 augusti, den sista handelsdagen i månaden, finns totalt 2 128 420 220 aktier i AB Volvo. Av dessa är 666 541 174  A-aktier och 1 461 879 046 B-aktier. Antalet röster i bolaget uppgår till 812 729 078,60.


2011-08-31

Journalister som vill ha ytterligare information, vänligen kontakta Mårten Wikforss,
031-66 11 27 alt 0705-59 11 49

Download

PDF of Press release (SWE) Format PDF Size 9 KB
PDF of Press release (ENG) Format PDF Size 9 KB