Energimyndigheten stöder utvecklingen av Volvokoncernens framtida lastbilar

Energimyndigheten stöder Volvokoncernens projekt gällande utveckling av framtidens energieffektiva lastbilar. Målet är att ta fram en lastbil för fjärrtransporter med upp till 50 procents förbättrad transporteffektivitet.

Energimyndigheten har beviljat Volvokoncernen stöd till projektet Volvo Energieffektivt Fordon. Projektets första etapp delfinansieras av Energimyndigheten med  ett belopp om 9,3 miljoner kronor. Projektet ingår i FFI-programmet, som är ett samarbete mellan Svenska staten och fordonsindustrin, men är också del av ett femårigt internationellt samarbete  inom ramen för Sveriges energiforskningsavtal med USA. Det motsvarande projektet som Volvokoncernen genomför i USA finansieras samfinansieras  med  US Department of Energy, DoE.

– Det fortsatta stödet gör det möjligt att nå de högt satta miljömålen i projektet. Det täcker in hela fordonet, från drivlina och motor till aerodynamik och rullmotstånd där målet är att utveckla framtidens lastbil, säger Peter Kasche vid Energimyndigheten.

Projektens övergripande mål är att förbättra transporteffektivitet för tunga lastbilar i Nordamerika och Europa med 50 procent mätt i ton-miles per gallon jämfört med fordon utrustade med US07- respektive Euro05-motorn.

Transportsektorns andel av utsläpp avseende växthusgaser förväntas öka i framtiden samtidigt som kraven på minskade utsläpp från hela samhällssektorn förstärks.

– Transportindustrin har ett särskilt ansvar och det här forsknings- och utvecklingssamarbetet har stor betydelse för vårt arbete med att ta fram den teknologi och de fordon som både våra kunder och samhället i stort behöver, säger Michael Balthasar, projektledare Volvo Technology.

Om FFI:
FFI, Fordonsstrategisk Forskning och Innovation, är ett samarbete mellan staten (VINNOVA, Trafikverket och Energimyndigheten) och fordonsindustrin (Scania, AB Volvo, Volvo Personvagnar, Saab Automobile och FKG) om att gemensamt finansiera forsknings-, innovations- och utvecklingsaktiviteter med fokus på områdena Klimat & Miljö samt Säkerhet. Satsningen omsätter årligen 1 miljard kronor, varav hälften är offentliga medel.